Parasitemi, översikt

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik

och Referensmetodik:Parasitologisk diagnostikPåvisning av parasiter i blod

Allmänt

Påvisning av parasiter i blod sker vanligen genom direktmikroskopi efter färgning och eventuell anrikning och endast i undantagsfall genom odling.

Malariaplasmodier, babesia , mikrofilarier och trypanosomer (T. brucei, T. cruzi) kan samtliga påvisas i tjock droppe och tunt utstryk om parasitemin ar tillräckligt hög. För påvisning av Filaria spp och Trypanosoma brucei används ofta någon metod för anrikning av hepariniserat blod.

Odling

Metoder för odling av Trypanosoma spp. in vitro och in vivo finns beskrivna men används ej i praktisk klinisk verksamhet eftersom de är tidskrävande och medför infektionsrisk. Leishmania spp. odlas ej från blod utan från sårskrap (kutan form) respektive benmärg, lymfkörtlar eller mjälte m m (visceral form).


Se även Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik