Parasitologi vid ögoninfektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner

och Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Parasitologi, ögoninfektioner[redigera]

Allmänt[redigera]

Ögoninfektioner med protozoer och maskar är ovanliga i Sverige. Bland protozoer är det främst Toxoplasma gondii och Acanthamoeba som ger upphov till ögoninfektioner. I tropiska områden kan ögonengagemang förkomma vid en rad olika protozosjukdomar såsom leishmaniasis (Kala azar), trypanosomiasis (sömnsjuka) och malaria.

Av masksjukdomar med ögonmanifestationer är det endast toxocariasis som förkommer endemiskt i Sverige och då huvudsakligen hos barn. Onchocerciasis (nodblindhet), som är den allvarligaste masksjukdomen i ögat, förekommer endast i begränsade geografiska områden i Afrika, Central- och Sydamerika. Även andra former av filariasis (tex Filariasis bancrofti och Loa loa) samt Gnathostoma spinigerum och Dracunculus medinensis kan ge infektioner i ögat.

Toxoplasma gondii[redigera]

Ögontoxoplasmos med korioretinit hos vuxna anses i de flesta fall bero på reaktivering av en kongenital infektion. Den kongenitala formens ögonmanifestation är oftast inaktiva korioretinala ärr, men i lesionerna kan en reaktivering ske i vuxen ålder med korioretinit som följd. Diagnosen ställs vanligen kliniskt. Hos aids-patienter förkommer ofta reaktivering av endogen toxoplasmos.

Laboratoriediagnostik[redigera]

se Toxoplasma gondii: Speciella diagnostiska frågeställningar

Acanthamoeba spp.[redigera]

Acanthamoeba är en fritt levande amöba som först på senare tid uppmärksammats som orsak till keratit hos människa. De första fallen av Acanthamoeba-keratit i Sverige beskrevs 1992. Acanthamoeba orsakar en progredierande ulcerativ keratit som obehandlad går till perforation. Användning av kontaktlinser är en dominerande riskfaktor för infektion.

Laboratoriediagnostik[redigera]

se Acanthamoeba spp.

Odling av Acanthamoeba bör begränsas till laboratorier som har erfarenhet av parasitologiskt arbete. Laboratoriet bör kontaktas före provtagning.

Toxocara spp.[redigera]

Visceral larva migrans är benämningen på ett kliniskt syndrom hos barn orsakat av masklarver som invaderar olika organ i kroppen. Vanligast är infektion med larver från spolmasken hos hund och katt (Toxocara canis resp T. cati). Vid ögoninfektion noteras abscessliknande förändringar under retina. Sjukdomen kännetecknas av feber och eosinofili.

Laboratoriediagnostik[redigera]

se Toxocara spp.