Sexuellt överförbara infektioner-definitioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)


Definition STI[redigera]

Till begreppet sexuellt överförbara infektioner (STI) hänförs ett antal sjukdomar orsakade av olika bakterier, virus och protozoer där sexuell kontakt är huvudsaklig faktor för smittöverföring, även om andra smittvägar också förekommer. Betydande alternativa smittvägar är via blod och mor- till barnsmitta. Blandinfektioner med flera agens förekommer.

Infektioner i genitalorganen som ej klassificeras som sexuellt överförbara infektioner beskrivs i volymen Referensmetodik I 11 (2003). Några av dem finns också upptagna i denna volym, bland annat av differentialdiagnostiska skäl.

Bakgrundsmaterial[redigera]

Begrepp enligt SoS Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (reviderad 2002), svensk version av ICD-10. Länk till laboratoriediagnostiska kriterier enligt SoS Falldefinitioner enligt smittskyddslagen, 2008-130-11, juni 2008.


I det följande används begreppen cervicit (N72 + tilläggskod avseende etiologiskt agens B95 - B97) och uretrit (N34 eller om STI A50–A64) i betydelsen inflammation i respektive organ.