Virala tarmpatogener

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002


Virala tarmpatogener[redigera]

Inledning[redigera]

Akuta diarrésjukdomar är en av vår tids största hälsoproblem. Fortfarande orsakar diarrésjukdomarna världen över signifikant morbiditet och framförallt i u-land bland barn under 5 år signifikant mortalitet. Ännu fler barn utvecklar kronisk undernäring och suboptimal tillväxt som följd av diarrésjukdomarna.

Världen över orsakar virus merparten av de akuta diarrésjukdomarna hos barn men är också vanligt förekommande bland vuxna.

Följande virus orsakar gastroenterit hos barn och vuxna:

Andra typer av virus kan identifieras i feces där diarré är ett delsymtom i en sjukdomsbild med symtom från flera andra organ:

I det följande beskrivs smittämnet, patogenes, patofysiologi, kliniska symtom samt aktuell laboratoriediagnostik för respektive virus som orsakar gastroenterit hos barn och vuxna. Med referensmetodik menas i det följande den metodik mot vilken nya analysmetoder utvärderas. Det innebär ej att detta är den förhärskande metodiken på viruslaboratorierna. Det innebär ej heller med nödvändighet att referensmetodiken är den mest känsliga. Däremot bör specificiteten vara mycket hög.