Enterokocker och streptokocker-minimikriterier vid speciesbestÀmning

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Laboratoriemetoder


Minimikriterier för speciesbestÀmning av enterokocker och streptokocker

Karakteristiskt koloniutseende.VÀxer bÄde i aerob och anaerob miljö. Grampositiva kocker i kedjor eller i diplostÀllning. Katalasnegativa.


Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium och vankomycinresistenta enterokocker (VRE), referensmetodik


I FolkhÀlsomyndighetens (Smittskyddsinstitutets) kunskapsunderlag Vankomycinresistenta-enterokocker-VRE-2011 finns olika aspekter av problemomrÄdet VRE beskrivna.[1] Kunskapsunderlaget innehÄller avsnitt om diagnostisk referensmetodik av VRE, som ligger till grund för de som presenteras i denna Wikiupplaga. Det ska observeras att kunskapsunderlagets version inte underkastats konsensusbeslut, varför endast Wikiupplagan har status som referensmetodik.

Streptococcus pneumoniae, pneumokocker elementkod ATCC 33400

Grampositiva diplokocker, ibland i korta kedjor, med alfahemolys. Kolonierna Ă€r ofta slĂ€ta, navlade 0,5-1 mm i diameter stora eller slemmiga glĂ€nsande kolonier pĂ„ ca 5 mm i diameter. Kolonimorfologin kan variera beroende pĂ„ om pneumokockerna Ă€r kapslade eller ej. De icke kapslade liknar alfastreptokocker och skiljs frĂ„n dessa genom att de Ă€r optochinkĂ€nsliga, vilket testas med optochinlapp pĂ„ blodagarplatta (grĂ€nsvĂ€rde enligt tillverkaren). OBS att ca 1 % av pneumokocker kan vara optochin-resistenta.

Vid tveksamhet kan pneumokockerna testas med gallöslighetstest, varvid bakteriernas kĂ€nslighet för natriumdeoxycholat (2 % eller 10 %) studeras. Pneumokocker lyserar nĂ€r natriumdeoxycholat tillsĂ€tts vilket inte alfastreptokocker gör. Dock kan < 1 % av pneumokocker vara icke kĂ€nsliga för natriumdeoxycholat.

Ett isolat som misstÀnks vara pneumokocker, men som inte kunnat verifieras, kan sÀndas till FolkhÀlsomyndigheten för vidare typning.

Se för övrigt artikel Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes, grupp A Streptokocker (GAS), elementkod ATCC 12344

Se Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae, grupp B Streptokocker (GBS), elemetkod ATCC 13813

Se Streptococcus agalactiae (GBS)

GruppbestÀmning

Enterokocker

Diagnostiska minimikriterier för enterokocker och de vanligaste arterna inklusive VRE redovisas i Bilagor till VRE-diagnostiken.

Grupp C Streptokocker (GCS), elementkod UMLSCUIC 0318158

Stora betahemolyserande kolonier med positivt agglutinationstest för Lancefieldantigen C. Anm. VP-negativ.

Grupp G Streptokocker (GGS)

Stora betahemolyserande kolonier med positivt agglutinationstest för Lancefieldantigen G. Anm. VP-negativ.

Streptokocker tillhörande Streptococcus anginosus-gruppen (tidigare S. milleri-gruppen)

Typisk kolonimorfologi ofta nÄlspetsstora (pinpoint). VÀxer bÀst i CO2-miljö.Varierande hemolys (alfa, beta eller ingen) pÄ blod-agar. PÄvisbar agglutination för Lancefieldantigen A, C, G, H eller F. VP-positiv. Innefattar Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus intermedius.

Anm. Stor variation i koloniutseende och hemolys. Ofta typisk lukt av smörkola.

Grupp D Streptokocker (GDS)

Ingen vĂ€xt pĂ„ 6,5 % NaCl-agar. Positiv pĂ„ galla-eskulinagar. Negativ PYR-test. PĂ„visbar agglutination för Lancefield-D-antigen. Inkluderar exempelvis Streptococcus bovis och Pediococcus. Anm. Av intresse vid septikemi.

Alfastreptokocker, elementkod QU 60542

Varierande hemolys (alfa eller ingen) pÄ blodagar.

Innefattar ett flertal arter sÄsom Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis, Granulicatella species, Gemella species, Aerococcus species., Stomatococcus species, Lactococcus species.

BenÀmningen krÀver att arterna under speciesbestÀmning Àr uteslutna via subjektiva eller objektiva metoder.

Tabell 9. Sammanfattande tabell för speciesbestÀmning av enterokocker/streptokocker

Bakterie Galla-eskulin VĂ€xt i 6,5 % NaCl Lancefield-

grupp

Optochin-

kÀnslighet

Gall-

löslighet

PYR Tellurit (0,04 %) Arabinos CAMP-test Rörlighet VP
Enterococcus faecalis + + D - - + + - - - +
Enterococcus faecium + + D - - + - + - - +
Streptococcus pneumoniae - - - + + -^1 - - - - -
Streptococcus pyogenes (GAS) - - A - - + - - - - -
Streptococcus agalactiae (GBS) - - B - - - - - + - +

^1Vissa stammar av S. pneumoniae kan vara PYR-positiva.

LĂ€nkar

  1. ↑ Vankomycinresistenta-enterokocker-VRE-2011-11-1]