Förord, UVI och deltagare i referensgruppen

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000Förord

Föreliggande volym om referensmetodik för UVI/bakteriuri (2:a upplagan 2000) Àr en uppdatering av den första upplagan frÄn 1993. Framför allt har avsnittet om klassificering och dÀrmed sammanhÀngande signifikansgrÀnser modifierats för att minska riskerna för överdiagnostik. En nyhet Àr att referensmetodiken kompletterats med en hierarkisk struktur av möjliga metodval som stöd vid ackreditering och offertgivning.

Anvisningarna för dipslideodling har anpassats efter erfarenheter frÄn det externa kvalitetssÀkringprogrammet samt utvÀrderingar gjorda med stöd frÄn Socialstyrelsens primÀrvÄrdsfonder. Metodiken inriktas nu i första hand mot ren screening för bakteriuri kombinerad med möjligheten att identifiera E. coli. För att skapa enhetlighet inom de laboratoriemedicinska specialiteterna och minska riskerna för feltolkning föreslÄs vidare att bakteriekoncentrationen anges i CFU/L i stÀllet för CFU/mL.

Sedan arbetsgruppen redovisade sitt förslag har detta sÀnts pÄ remiss till samtliga kliniskt mikrobiologiska laboratorier, det har varit föremÄl för allmÀn diskussion vid en SMI-dag och slutligen faststÀllts som konsensusdokument av CL- nÀmnden vid SMI 4 maj 2000.

Referensgruppen vill slutligen framföra ett stort tack till författarna och alla andra som konstruktivt bidragit till detta harmoniserförsök.


Stockholm, maj 2000 Hans Hallander

TillÀgg till förord: I denna nÀtbaserade utgÄva (2010) har rekommendationerna efter remissomgÄng för dipslideodling tagits bort. SkÀlet till Àndringen framgÄr i artikeln Dipslide vid UVI-diagnostik.

Magnus Thore 12 januari 2010 kl. 14.50 (UTC)

Medlemmar i referensgruppen för diagnostik av urinvÀgsinfektioner

  • Olle Aspevall, sekreterare. Kliniskt bakteriologiska laboratoriet, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
  • Hans Hallander, ordförande. KvalitetssĂ€kringsenheten, Smittskyddsinstitutet, 171 82 Solna
  • Lena Morgan, Kliniskt bakteriologiska laboratoriet, Huddinge sjukhus, 141 86 Huddinge
  • Torsten Sandberg, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg
  • Eva Österberg, Turebergsmottagningen Sollentuna vĂ„rdcentral box 476, 191 24 Sollentuna
  • Anders Österlund, Smittskydd Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad


Avsnittet om urinvÀgsinfektioner hos barn har skrivits av Jan Winberg, Barnmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm och reviderats av Ingela Bollgren-Hjertqvist, Barnmedicinska kliniken, Sachsska sjukhuset, 118 95 Stockholm.