Molluscum contagiosum (Mollusker)

(Omdirigerad frÄn Molluscum contagiosum(Mollusker))
Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)


Molluscum contagiosum virus. Foto; Kjell-Olof Hedlund, Smittskyddsinstitutet

Molluscum contagiosum (Mollusker) (B08.1)

Etiologi

Molluscum contagiosum virus (MOCV, elementkod MSHD008976)


SmittÀmnet

Molluscum contagiosum virus (MOCV) Ă€r ett DNA-virus som tillhör virusfamiljen Poxvirinae (1). Fyra subtyper förekommer (2). MOCV 1 Ă€r generellt sett vanligast (75-90 %), men geografiska och Ă„ldersmĂ€ssiga skillnader har rapporterats. Ingen skillnad i vilken del av kroppen som infekteras förekommer mellan de olika subtyperna (3). Virusgenomet Ă€r uppbyggt av 190.000 nukleotider som kodar för ca 160 gener. Genomet innehĂ„ller gener som kodar för dess unika förmĂ„ga att undvika immunsystemet som ett IL-18-bindande protein, apoptos- och kemokin- inhibitorer. MOCV förekommer endast hos mĂ€nniskan. MOCV kan inte odlas i konventionella cellkulturer. Identifiering bygger dĂ€rför pĂ„ elektronmikroskopi eller molekylĂ€rbiologisk metodik.


Patogenes

Molluscum contagiosum Àr en virusinfektion i epidermis som leder till en eller multipla förÀndringar. Till skillnad frÄn övriga poxvirus som hos mÀnniska orsakar allvarlig systemisk sjukdom, orsakar MOCV hos immunkompetenta individer en benign men ofta lÄngdragen kronisk infektion endast i huden, som ibland kan pÄgÄ i mÄnader till Äratal, dÄ virus utövar en lokal immunosuppressiv effekt. Infektion kan vara extra besvÀrlig vid lesioner genitalt.


Infektionen uppkommer efter att MOCV överförs frĂ„n infekterad hud i nĂ€ra barn-barn relationer, sportsammanhang dĂ€r nĂ€ra fysisk kontakt förekommer (t ex brottare), sexuell kontakt eller via kontaminerade objekt (t ex handdukar). Sannolikt smittas man bara en gĂ„ng i livet och utvecklar dĂ€refter immunitet. Återfall kan förekomma under nĂ„got/nĂ„gra Ă„r. Smittsamheten kvarstĂ„r sĂ„ lĂ€nge man har utslag. Ett antikroppsmedierat och ett cell-medierad immunsvar utvecklas ofta efter en genomgĂ„ngen infektion. Cell-medierad immunitet tros vara av vikt för utlĂ€kning av infektionen (4), dĂ„ det visat sig att individer med nedsatt cell-medierad immunitet utvecklar en besvĂ€rligare sjukdomsbild.


Klinik

Inkubationstiden Àr varierande. Infektionen börjar som en liten papel som mognar till en 2- 5 mm slÀt, kupolliknande, hudfÀrgad och navlad nodulus. Vanligen förekommer 1-20 lesioner hos en individ men hos vissa kan mer Àn hundratalet lesioner uppkomma. Hos barn förekommer lesionerna frÀmst i ansikte, i nacke, pÄ bÄlen och övre delen av extremiteterna, medan hos vuxna lesioner vanligen ses pÄ nedre delen av bÄlen, lÄren och genitalt (5). Lesioner i slemhinna, t ex mun- och vaginalslemhinna, förekommer. Ingen generell systemisk spridning förekommer. DÀremot kan autoinokulation med spridning till andra delar av huden ske.

Molloscum contagiosum förekommer genitalt hos immunkompetenta sexuellt aktiva individer (5,6). Störst problem har dock MOCV orsakat genitalt hos HIV-infekterade individer som kan utveckla ett stort antal lesioner (4). SvÄrigheter kan föreligga att skilja mellan genitala lesioner orsakade av herpes simplex virus, humana papillomvirus, varicella zoster virus och Cryptococcus neoformans.

Epidemiologi

Följ lÀnken för detaljerad information

Provtagning

Följ lÀnken för detaljerad information

Laboratoriediagnostik

Följ lÀnken för detaljerad information. Molluscum contagiosum har en typisk klinisk bild, varför laboratoriediagnostik ofta Àr överflödig. SvÄrigheter att bedöma utslaget kan dock föreligga sÀrskilt vid genitala lesioner. Vid behov av laboratoriediagnostik rekommenderas analys av blÄsskrap, blÄsinnehÄll med elektronmikroskopi. MOCV har en karaktÀristisk rektangulÀr morfologi.

PCR-metoder finns publicerade men anvÀnts inte rutinmÀssigt i Sverige. Typning av MOCV utförs ej dÄ ingen skillnad i klinisk betydelse visats mellan de olika genotyperna.

Behandling

Enstaka lesioner lĂ€ker vanligen ut utan Ă„tgĂ€rd. Hos immunkompetenta barn och vuxna anvĂ€nds vid behov curettage (skrapning) av lesionerna. Vid mĂ„nga lesioner hos smĂ„ barn mĂ„ste detta utföras under anestesi. Traditionell behandling fungerar ej hos immunsupprimerade individer, varför antiviral behandling med 3 % Cidofovir krĂ€m har prövats med gott resultat. Vid underliggande HIV infektion har behandling av grundsjukdomen med förbĂ€ttrade CD4 - vĂ€rden lett till att infektionen kunnat lĂ€ka ut.


Prevention

AllmÀn god hygien vid gymnastik och lekar förebygger smitta. Undvik nÀra fysisk hudkontakt med individ som har mollusker. Undvik att dela handduk med individ som har mollusker. Inget vaccin finns tillgÀngligt eller Àr under utveckling.


REFERENSER

  • 1. Fields Virology, 5th edition, 2007, Editors DM Knipe and PM Howley Chapter 75, 2963-2965.
  • 2. Porter CD Blake NW, Archard LC, Muhlemann MF, Rosedale N, Cream JJ, Molluscum contagiosum virus types in genital and non-genital lesions. Br J Dermatology 1989; 120 (1): 37-41.
  • 3. Koopman RJJ, Van Merrien Boer FCJ, Vreden SGS, Dolmans WMV. Molluscum contagiosum: a marker for advanced HIV infection. Br J Dermatol 1992;126:528-529.
  • 4. Birthistle K, Carrington . Molluscum contagiosum virus. J Infect Dis 1997;34:21-28
  • 5. Tyring SK. Molluscum contagiosum: the importance of early diagnosis and treatment. Am J Obstet Gynecol 2003 189 (3 Suppl): S12-16.