Nasofarynx-provtagning och odling

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Provtagning och odling

För samtliga pinnprov under denna rubrik gÀller att semikvantitering inte kan rekommenderas som referensmetod pga bristande reproducerbarhet. I rutinverksamhet kan semikvantitering av pinnprov emellertid vara av visst vÀrde för att belysa mÀngdrelationen mellan potentiellt patogena och apatogena bakteriespecies.


Nasofarynx

Nasofarynx har en sÀrprÀglad mikroflora som skiljer sig frÄn floran i sÄvÀl orofarynx som nÀsmussleregionen. Hos friska barn 1-7 Är gamla Àr nasofarynx regelmÀssigt koloniserad med en eller flera av de klassiska luftvÀgspatogenerna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och inte sÀllan ocksÄ grupp A streptokocker. Fynden hos barn med luftvÀgsinfektioner skiljer sig dÀrför inte frÄn fynden hos friska barn, vilket gör att nasofarynxodlingen i mÄnga fall visar en hög sensitivitet men en lÄg specificitet. Vid akut otit tex Àr specificiteten ca 50%. Den patogen som isoleras frÄn mellanörat pÄtrÀffas som enda patogen i hÀlften av fallen medan minst tvÄ patogener isoleras frÄn nasofarynx i övriga fall.

Frekvensen isolerade nasofarynxpatogener sjunker med stigande Ă„lder och Ă€r hos friska vuxna mindre Ă€n 10 % medan Neisseria meningitidis pĂ„trĂ€ffas i 5-8 %. Hos vuxna Ă€r dĂ€rför specificiteten högre Ă€n hos barn, men sensitiviteten ofta lĂ„g, ca 30 % vid pneumokockpneumoni.

Indikationer för provtagning

Akut otit: Provtagning Àr motiverad vid terapisvikt och upprepade recidiv. Dessutom i vissa patientgrupper sÄsom spÀdbarn mindre Àn 6-8 veckor, barn med leukemi, cystisk fibros eller utprÀglad infektionsbenÀgenhet dÄ etiologin hos dessa kan skilja sig frÄn den som vanligen pÄtrÀffas vid otit, Sekretprov frÄn mellanörat Àr det optimala provmaterialet men paracentes utförs numera sÀllan varför nasofarynxodling blivit ett alltmera accepterat alternativ.

Laryngit: Vid akut laryngit hos vuxna efter en virusinfektion isoleras M. catarrhalis i 50-55% och H. influenzae i ca 10 %. Odling Ă€r motiverad ur differentialdiagnostisk synpunkt och ger vid positivt odlingsfynd vĂ€gledning för eventuell antibiotikabehandling. Vanligaste virala orsaken till laryngit anges vara influensavirus.

Se ocksÄ Pertussis, pneumoni och exacerbation av kronisk bronkit, dessa frÄgestÀllningar Àr inkluderade i Infektionsdiagnostik. I2. Nedre LuftvÀgsinfektioner

LĂ„ngvarig “pertussiform” hosta hos barn: Har associerats med Moraxella catarrhalis, men sambandet Ă€r fortfarande oklart. Symtomen kan orsakas av sinuit eller purulent rinit. Odling kan vara motiverad hos barn med lĂ„ngvarig purulent snuva (och dĂ€rmed natthosta). M. cararrhalis isoleras ofta i dessa fall.

Epifaryagit: Hos vuxna ett oklart syndrom med ‘tjockhet bakom nĂ€san och droppvis snuva. Ofta isoleras H. influenzae frĂ„n dessa patienter.

Meningit: Vid misstanke pÄ bakteriell meningit Àr nasofarynxprov indicerat sÀrskilt om antbiotikabebandling pÄböijats med risk för negativ likvorodling som följd. Vid kontroll av meningokockbÀrarskap anses svalgprov ge bÀttre utbyte Àn nasofarynxprov. Ofta tas dock bÄda dessa prov samtidigt.

Sinuit: Nasofarynxprov Àr ej indicerat vid sinuit.

Provtagningsanvisningar nasofarynx - pinnprov

Materiel: MetalltrĂ„d med dakrontopp (nph-pinne) (2). NĂ€sspekulum minskar risken för kontamination frĂ„n nĂ€san. SIFF transportmedium (ÖLI-bilaga 1).

Figur 8

ÖLIfigur8.jpg
Provtagning

Utan nÀsspekulum: LÀgg handen pÄ patientens huvud och lyft nÀstippen med tummen för att vidga nÀsöppningarna. För provtagningspinnen lÀngs nÀsbotten till bakre svalgvÀggen. LÄt den om möjligt ligga kvar 10-15 sek. Pinnen ska ha samma lÀge som katetern i Fig 8.

Med nÀsspekulum: Inspektera bÄda sidor och vÀlj den med bÀst utrymme. För provtagningspimien lÀngs nÀsbotten till bakre svalgvÀggen. Undvik kontakt med nÀsskiljevÀgg och nÀsmusslor. LÄt pinnen ligga kvar i 10-15 sek.

Hantering av prov: Transport i SIFF-medium. I avvaktan pĂ„ transport förvaras provet i kylskĂ„p. Vid meningokockfrĂ„gestĂ€llning skall provet alltid kombineras med svalgodling och omgĂ„ende transporteras till laboratoriet om inte “bedside”-odling utförs vid tex epidemiologisk utredning.


Provtagningsanvisningar - Nasofarynxaspirat

 • Materiel:
  • EngĂ„ngshandskar
  • Handvakuumpump, alternativt stationĂ€r sugutrustning, alternativt 5 mL spruta
  • Sterilt sugset med provrör (tex NUNC, Kit for tracheal suction)
  • NĂ€skateter (steril) tex Bardic Feeding “infant Tube 39 cm long 8 ch
  • Suturkniv, alternativt sax (steril)
  • Rör med 1 mL fosfatbuffrad koksalttösning (PBS)
  • Anrikningsrör beroende pĂ„ lokala rutiner
  • ProvrörsstĂ€ll
  • Patientetiketter för provrör

Provtagning: Före provtagningen; torka bort ev snor och krustor frÄn nÀshÄlans öppning men snyt inte. Uppskatta avstÄndet mellan nÀsborren och örsnibben, sÄ att du vet hur lÄngt katetern skall föras in. För in katetern vÄgrÀtt lÀngs nÀshÄlans botten till det bakre nasofarynxomrÄdet (Fig 8).

Sug nÀssekret genom att pumpa 2 gÄnger (om handpump anvÀnds). Vrid katetern. Sug och dra ut.

Hantering av prov: För ner kateterspetsen i röret med koksaltlösningen (PBS).

All vĂ€tska skall sugas upp. Kontrollera att kateterns sköljts igenom ordentligt. Lossa katetern frĂ„n sugsetet och skruva loss provröret. Doppa kateterspetsen i provröret och skölj av det som ev finns pĂ„ utsidan. Det praktiska förfarandet Ă„skĂ„dliggörs vĂ€l pĂ„ en videofilm prodocerad vid Avd för klin mikrobiologi, UAS. Kan bestĂ€llas frĂ„n FolkhĂ€lsomyndigheten. Provmaterialet bör vara laboratoriet tillhanda samma dag. I vĂ€ntan pĂ„ transport skall röret förvaras i kylskĂ„p intill utodling skett. ÖvervĂ€xt av ovidkommande bakterier kan annars intrĂ€ffa.

PrimÀrisolering

Basmedier: HĂ€stblodagar, 2 st (ÖLI-bilaga 4) och hematinagar (ÖLI-bilaga 11)

 • Utodling och inkubering
  • HĂ€stblodagar aerobt.
  • Hematinagar med oleandomycindisk 50 ÎŒg inkuberas i 5 % CO2
  • HĂ€stblodagar anaerobt med optochinlapp (10 ÎŒg).

AvlÀses efter 1 och 2 dygn.

Svarsrutiner

NedanstÄnnde bakteriefynd svaras:

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, betahemolyserande streptokocker grupp A, B, C och G, Neisseria meningitidis.