Neisseria gonorrhoeae, substrat för odlingsdiagnostik, Bilaga 1

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Gonorré

SekundÀrartikel till: Gonorré-laboratoriediagnostik


Transportmedium för odlingsdiagnostik av N. gonorrhoeae

 • 1. Okolad provtagningspinne (exempelvis rayonarmerad aluminiumpinne (CP116C) för uretra och konjunktiva; och rayonarmerad plastpinne (CP114C) för cervix, rektum, vagina och farynx). Alternativt kan motsvarande kolade provtagningspinnar anvĂ€ndas.
 • 2. Amies kolade transportmedium (Copan, Brescia, Italien). Alternativt: Amies okolade transportmedium (Copan, Brescia, Italien) om kolade provtagningspinnen (se ovan) anvĂ€ndes.


Fasta odlingssubstrat för isolering av N. gonorrhoeae

A. Icke-selektivt odlingsmedium för N. gonorrhoeae

AnvÀndningsomrÄde

NÀringsrikt medium för isolering av nÀringskrÀvande bakterier, speciellt patogena Neisseria (gonokocker och meningokocker) och Haemophilus species, frÄn kliniska prov. Antibiotikaresistensundersökning av gonokocker om hÀstserum ej inkluderas i mediumet.

Princip

GC-agar baserat medium som ytterligare nÀringsberikas med hemoglobin (frÄn nötblod), hÀstserum och Isovitalex Enrichment. GC-agarbas utnyttjar som mÄnga andra blod-agarbaser kaseinhydrolysat och köttextrakt (peptoner) som kvÀve-, vitamin-, aminosyra- och kolhydratkÀlla. KornstÀrkelse neutraliserar toxiska fettsyror och toxiska metaboliter. Reducerad agarmÀngd och fosfatbuffring bidrar till bÀttre och snabbare vÀxt av framförallt gonokocker. Natriumklorid bibehÄller osmotiska balansen. Hemoglobin tillför mediet bland annat X-faktor (hemin) som krÀvs för tillvÀxt av vissa mer krÀvande GC-stammar. HÀstserumtillsats neutraliserar ev. variation av GC-agarbasen. IsoVitaleX tillför V-faktor (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD), en förutsÀttning för vÀxt av H. influenzae, men som tillsammans med extra vitaminer, aminosyror, coenzym, glukos, jÀrnjoner, mm. ocksÄ ökar tillvÀxten av patogena Neisseria.

Gc-agarselektiv.jpg
 • Rekommenderad kontrollstam
  • TillvĂ€xtskontroll: N. gonorrhoeae CCUG 10130 (lĂ„ngsamt vĂ€xande).

B. Selektivt odlingsmedium för N. gonorrhoeae (Modifierat Thayer-Martin medium, MTM)

AnvÀndningsomrÄde

NÀringsberikat medium för selektiv isolering av patogena Neisseria (gonokocker och meningokocker) frÄn kliniska prov.

Princip

Selektiva odlingsmediumet för patogena Neisseria (modifierat Thayer-Martin medium (MTM)) motsvarar icke-selektiva mediumet (se ovan) med tillsats av VCNT Inhibitor. Denna innehÄller vankomycin (hÀmmar grampositiva bakterier), kolistin (hÀmmar andra gramnegativa bakterier inkluderande apatogena Neisseria tillhörande normalfloran), nystatin (hÀmmar svamp) samt trimetoprim (hÀmmar gramnegativa bakterier inkl. Proteus).

Seltgcagar.jpg


N. lactamica (kolistinresistent), och vissa stammar av N. subflava, N. cinerea, M. catarrhalis, K. denitrificans samt vankomycinresistenta Staphylococcus epidermidis, kan Àven vÀxa. Enstaka gonokockstammar kan hÀmmas av inkluderade koncentrationer av vankomycin eller trimetoprim. Detta problem Àr försumbart i flesta geografiska omrÄden, inklusive Sverige, och framförallt om bÄde selektivt och icke-selektivt odlingssubstrat anvÀndes för flera av provtyperna.


 • Rekommenderade kontrollstammar
  • TillvĂ€xtskontroll: N. gonorrhoeae CCUG 10130 (lĂ„ngsamt vĂ€xande) alternativt N. gonorrhoeae CCUG 33979.
  • Inhibitionskontroll: S. aureus ATCC 29213 (eventuellt Ă€ven E. coli, N. sicca och C. albicans).


Fast substrat för tillvÀxtberoende biokemisk (kolhydratnedbrytning) specieskonfirmering av patogena Neisseria

AnvÀndningsomrÄde

Medium för specieskonfirmering inom Neisseria genus. N. gonorrhoeae bryter ej ner maltos eller fruktos utan endast glukos, vilket resulterar i bildandet av sura nedbrytningsprodukter, sÀnkt pH, och sÄledes fÀrgomslag i plattan innehÄllande glukos. Fenolrött ingÄr i mediumet som pH-indikator. LikvÀrdig tillvÀxt-oberoende snabbmetod för specieskonfirmering finns.

Gcbiokemi.jpg
Gcsockerplattor.jpg
 • Rekommenderade kontrollstammar
  • Funktionskontroll vid ny batch samt vid varje analystillfĂ€lle: N. gonorrhoeae CCUG 33979, N. lactamica CCUG 5853 (alternativt N. meningitidis CCUG 3269), N. sicca CCUG 34456 och M. catarrhalis CCUG 34455.

Immunologiska eller antigena metoder för specieskonfirmering av N. gonorrhoeae

AnvÀndningsomrÄde

Den kommersiella metoden Phadebact Monoclonal GC Test (Bactus AB) för pÄvisning av antigen baseras pÄ coagglutination med specifika monoklonala antikroppar riktade mot PorB hos gonokocker. Metoden har mycket hög sensitivitet och specificitet om strikt följsamhet till tillverkarens anvisningar praktiseras.

Rekommenderade kontrollstammar

Funktionskontroll vid ny batch och dÀrefter en gÄng per mÄnad: N. gonorrhoeae CCUG 33978 (serogrupp WI [PorB1a]) och N. gonorrhoeae CCUG 33979 (serogrupp WII/III [PorB1b])


Preserveringsmedium för N. gonorrhoeae

AnvÀndningsomrÄde

SpÀdnings- och preserveringsmedium vid frysförvaring av bakterier, inklusive Neisseria species.

Gcpreseerv.jpg
 • Rekommenderad kontrollstam
  • Funktionskontroll vid ny batch: N. gonorrhoeae CCUG 33979. Adekvat överlevnad (maximal minskning av ”colony forming units” (CFU) med en 10 potens) efter preservering vid -70 ÂșC över natt.
  • För lĂ€ngre tids förvaring bör bakteriestammarna frysas i rekommenderat frysmedium eller likvĂ€rdigt vid -70-80 ÂșC, i flytande kvĂ€ve eller frystorkas.