Referensmetodik, bakgrund

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel:Huvudsida


Bakgrund

Arbetet med gula bokenserien började i slutet av 1980-talet pÄ initiativ av medlemmarna i referensgruppen för klinisk bakteriologi Hans Hallander, Göran Kronvall och Torvald Ripa. Parallellt med detta arbete definierades ocksÄ "riksdiagnostik" för sÄdana agens som förekommer sÀllan eller Àr sÀrskilt resurskrÀvande med avsikten att göra den diagnostiken bekant för de svenska laboratorierna.

Rikskoordinatorer

Inom ramen för det riksdiagnostiska projektet utsÄgs 1990 ett antal riks-eller referenskoordinatorer bland företrÀdare för sÄdan diagnostik inom professionen, de flesta av naturliga skÀl vid Statens bakteriologiska laboratorium. Deras uppgift var att fungera som stöd för diagnostiken och kunskapsöverföring, och ocksÄ presentera informationsblad som definierade diagnostiken. Ett sÄdant hÀfte producerades ocksÄ och omfattade i princip alla smittskyddslagens bakteriella diagnoser men ocksÄ allmÀn bakteriologi med typningsverksamheten pÄ CCUG i Göteborg. HÀftet definierade exempelvis typning av pneumokocker, fagtypning av stafylokocker, diagnostik av Legionella och difteri. PÄ den tiden var den molekylÀrbiologiska metodiken Ànnu i sin linda, men metoder presenterades i hÀftet för DNA-pÄvisning av S. aureus-toxin, meningokocker och mykobakterier.

Rikskoordinatorer finns Ànnu kvar och namngivna i sÄ kallade "R-listor" för viss diagnostik, numera för sÄvÀl bakteriologi som virologi. I listorna finns angivet respektive koordinators diagnostiska Ätaganden. I framtiden Àr förhoppnigen att desa R-listor skall kunna tjÀna som bas för definiering av formella mikrobiologiska referensfunktioner i landet.

Gula böckerna

Samtidigt pÄgick ett arbete utgÄende frÄn samma initiativtagare att skapa en bokserie dÀr hela den kliniska mikrobiologin skulle definieras med avsikten att fungera som stöd vid de enskilda laboratoriernas kvalitetssÀkringsarbete genom att definiera och presentera lÀmpliga referensmetoder i form av referensmanualer. Redan frÄn början slogs det fast att avsikten inte var att utfÀrda föreskrifter, utan att i detalj beskriva en referensmetodik anvÀndbar bÄde för lokal metodinstÀllning och som standard vid utvÀrdering av ny metodik. GrundlÀggande Àr ocksÄ att böckernas innehÄll produceras av informellt utsedda grupper av experter inom respektive omrÄden.

Den första boken, diagnostik av Tarminfektioner, utkom 1990 med Hans Hallander och Birgitta Henriques som första redaktion. Boken prodeucerades av en grupp sammansatt av 13 experter med Alf Lindberg som ordförande.

Arbetet med produktion av övriga 10 böcker i serien har bedrivits pÄ motsvarande sÀtt och innehÄllet i det ursprungliga riksdiagnostiska hÀftet kom att inkorporeras i böckerna och blev pÄ det sÀttet överspelat. Arbetet med att revidera volymerna började Är 2000 dÄ den andra upplagan av diagnostik av urinvÀgsinfektioner gavs ut. Samtidigt som revisionsarbetet pÄgÄr, senast utgavs i mars 2009 andra upplagan av STI-diagnostiken, fortsÀtter serien att utvidgas. En volym om "smittskyddslagens sjukdomar" skall sammanstÀllas liksom en som handlsr om patientnÀra analyser (PNA). Arbete med att skriva en gul bok om parasitdiagnostik Àr lÄngt framskridet liksom en bok om molekylÀrbiologisk diagnostik i den parallella metodorienterade "grÄ bokserien".

FrÄn att ursprungligen ha varit tÀnkta enbart som laboratoriemanualer avsedda för lÀsning pÄ de mikrobiologiska laboaratorierna har mÄlgruppen kommit att vidgas till att i dag ocksÄ omfatta intresserade kliniker och Àr dessutom vÀl lÀmpade att anvÀndas i olika utbildningar. I dag omfattar dÀrför böckerna en allmÀn del dÀr kliniken beskrivs, en provtagningsdel avsedd för provtagande kliniker och slutligen en sÀrskilt del som i detalj beskriver laboratoriemetodiken.

NĂ€tupplagor

Under tiden har det visat sig vara svÄrt för experterna att hinna avsÀtta tillrÀckligt med tid för att producera nya eller reviderade artiklar lÀmpade för böckerna. Arbetet med att revidera en bok blir dÀrför mycket tidskrÀvande och svÄr. För att underlÀtta det arbetet har arbete att överföra bokserien till denna nÀtupplaga baserad pÄ MediaWiki-databasen. Det Àr vÄr förhoppning att uppdateringen skall kunna genomföras pÄ ett lÀttare sÀtt Àn tidigare.

Magnus Thore 19 maj 2009 kl. 10.22 (UTC)