Sarcocystis spp.

(Omdirigerad frÄn Sarcocystis spp)
Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, publicerad augusti 2011.


Till innehÄllsförteckning för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Sarcocystis spp.

SmittÀmne

Sarcocystis Ă€r en intracellulĂ€r koccidie-parasit. Över 100 arter finns beskrivna hos tama och vilda djur inklusive primater. S. bovihominis (S. hominis) och S. suihomonis kan utvecklas i mĂ€nniskans tarm och orsaka sjukdom. BenĂ€mningen S. lindemanni anvĂ€ndes tidigare som ett samlingsnamn för ett antal djur-specifika Sarcocystis-arter som av misstag kan etablera sig i vĂ€vnader hos mĂ€nniska, oftast i skelett- eller hjĂ€rtmuskulatur.

Livscykel

Sarcocystis har en livscykel som krÀver bÄde en definitiv vÀrd och en mellanvÀrd. MÀnniska kan fungera som definitiv vÀrd för S. bovihominis (S. hominis) och S. suihomonis eller som mellanvÀrd till andra Sarcocystis-arter.

MellanvÀrden smittas genom intag av oocystor eller sporocystor som utsöndrats i feces av den definitiva vÀrden. Sporozoiter, som frigjorts frÄn sporocystor i tarmen, invaderar endotelceller och sprids med blodet i kroppen. Parasiterna utvecklas till nÀsta stadium- bradyzoiter som delar sig asexuellt upprepade gÄnger och formar avlÄnga sarcocystor (vÀvnadscystor) i tvÀrstrimmig och glatt muskulatur samt i nervvÀvnad. Sarcocystorna mÄste mogna ca 2 mÄnader innan de blir infektiösa för den definitiva vÀrden.

Den definitiva vÀrden smittas genom att parasiter frÄn intagna sarcocystor invaderar celler i tunntarmen dÀr sexuell förökning sker. Infektiösa oocystor utsöndras med feces och kan sprida infektionen.(Se livscykel i bildform: [1]).

Symtom och klinisk bild

Tarminfektioner

Sarcocystis-infektioner Àr ofta asymtomatiska. Milda symtom som magont, krÀkningar, diarré och aptitminskning kan förekomma vid vissa fall av tarminfektioner. Eosinofili kan förekomma. Symtomen varar mellan 36 timmar och 4 veckor och gÄr i de flesta fall över spontant.

Muskelinfektioner

Infektion i vÀvnader kan ge feber, muskelvÀrk, subkutana svullnader eller kardiomyopati. En svag inflammatorisk reaktion kan utvecklas runt levande sarcocystor. Döda sarcocystor kan orsaka inflammation med fibros, vasculit och infiltration av lymfocyter, eosinofiler och neutrofiler som följd. Eosinofili kan förekomma.

Epidemiologi

Parasiten Ă€r vanlig hos fĂ„glar, krĂ€ldjur och dĂ€ggdjur. Sarcocystis-infektion hos mĂ€nniska rapporteras sĂ€llan och dĂ€rför saknas tillförlitliga epidemiologiska uppgifter om förekomst av humaninfektion. Vid tarminfektion Ă€r mĂ€nniska definitiv vĂ€rd till antingen S. bovihominis (S. hominis) eller S. suihomonis. Smitta sker genom intag av sarcocystor i rĂ„tt eller otillrĂ€ckligt kokt nöt- eller flĂ€skkött. Parasiterna utvecklas sexuellt i mĂ€nniskans tarm och infektiösa oocystor utsöndras med feces. Oocystor frĂ„n human feces kan infektera svin och nötkreatur, men Ă€r inte infektiösa för mĂ€nniska. De flesta humanfall med muskelinfektioner förekommer i FjĂ€rran Östern (Thailand, Malaysia, Kina, Indien). I de knappt 100 fallen med dokumenterad vĂ€vnadsinfektion Ă€r mĂ€nniska mellanvĂ€rd till Ă€nnu oidentifierade, möjligen ap-specifika Sarcocystis-arter. Smitta sker troligen genom intag av vatten eller mat som Ă€r kontaminerad med oocystor frĂ„n rovdjur.

Provtagning och transport

Provmaterial

  • Tarminfektion: feces
  • Muskelinfektion: muskelbiopsi

Provtagningsföreskrifter

Se provtagningsanvisningar

Förvaring/transport

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Diagnostik sker genom direkt pÄvisning av parasiter i feces eller vÀvnader.

Referensmetod - Tarminfektion

Mikroskopisk pÄvisning av oocystor/sporocystor efter koncentration av feces (metodbeskrivning PAR 01).

AvlÀsningskriterier

Det diagnostiska stadiet i feces Ă€r mogna oocystor som innehĂ„ller 2 ovala sporocystor (9-16 ”m x 7,5-12 ”m). I varje sporocyst finns 4 sporozoiter och en ”restkropp”. OocystvĂ€ggen Ă€r tunn och brister ofta varför fria sporocystor i feces Ă€r ett vanligt fynd.

KvalitetssÀkring

ExternkvalitetssÀkring saknas.

Svarsrutiner

Inga oocystor/sporocystor pÄvisade.

Oocystor/sporocystor av Sarcocystis spp. pÄvisade.

Referensmetod - Muskelinfektion

Muskelbiopsi: Denna analys utförs vid patologi-laboratorier. Paraffinsnitt kan fÀrgas med olika histologiska metoder som Giemsa, hematoxylin/eosin eller PAS (Periodic Acid Schiff).

AvlÀsningskriterier

Sju morfologiska typer av sarcocystor hos mÀnniska Àr beskrivna. För detaljer se referens nedan (Beaver et al., 1979). Sarcocystor i skelettmuskel Àr 70-300 ”m i diameter, flera hundra ”m till ett par mm lÄnga, vÀlavgrÀnsade med en tvÀrstrimmig cystvÀgg av varierande tjocklek. Sarcocystor i hjÀrtmuskel Àr 25-70 ”m i diameter. Antal bradyzoiter inne i sarcocystor varierar och de kan vara olika stora: 1-3 ”m i diameter och 7-16 ”m lÄnga. Inga eller fÄ inflammatoriska celler ses runt sarcocystor.

Övriga diagnostiska metoder

  • Oocystor frĂ„n feces autofluorescerar och kan ses med UV-ljus i fluorescensmikroskop (Lindquist et al., 2003)
  • Serologiska metoder (IF, WB) med antigen frĂ„n odlade Sarcocystis-stadier finns beskrivna men anvĂ€nds endast i forskningssyfte och inom veterinĂ€rdiagnostik.
  • PCR och sekvensering av 18S rDNA fragment anvĂ€nds för identifiering av vĂ€vnadscystor hos olika djur. Dessa metoder Ă€r inte tillrĂ€ckligt utvĂ€rderade för humandiagnostik.

Laboratorierapportering

Infektion med Sarcocystis Àr inte anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.

LitteraturhÀnvisningar

  • Arness MK, Brown JD, Dubey JP, Neafie RC, Granstrom DE. An outbreak of acute eosinophilic myositis attributed to human Sarcocystis parasitism. Am J Trop Med Hyg. 1999; 61(4): 548-553.
  • Beaver PC, Gadgil RK, Morera P. Sarcocystis in man: a review and report of five cases. Am. J Trop Med Hyg. 1979; 28(5):819-844.
  • Fayer R. Sarcocystis spp. in human infections. Clin Microbiol Rev. 2004; 17(4):894-902.
  • Lindquist HD, Bennett JW, Hester JD, Ware MW, Dubey JP, Everson WV. Autofluorescence of Toxoplasma gondii and related coccidian oocysts. J Parasitol. 2003; 89(4):865-7.