Syfilis-laboratoriediagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Syfilis

För en detaljerad beskrivning av PCR och serologiska metoder, se Syfilis-bilaga 5


AllmÀnt

Serologiska metoder utgör fortfarande referensmetodik vid laboratoriediagnostik av syfilis. Eftersom serologiska tester förblir negativa under sjukdomens första 1-2 veckor efter det att primÀrlesionen uppkommit, kan diagnostiken i primÀrstadiet grundas pÄ förekomsten av T. pallidum i primÀrsÄr och körtlar.

Traditionellt har man utfört direktmikroskopi pÄ material frÄn lesionen. Metoden Àr föga standardiserad och krÀver erfarenhet bÄde vid provtagning och avlÀsning och utförs i praktiken sÀllan eller aldrig. I sjukdomsstadierna 1 och 2 kan ocksÄ metod för nukleinsyrapÄvisning (PCR) anvÀndas för pÄvisande av T. pallidum i prov frÄn sÄr. Den diagnostiken finns dock bara vid speciallaboratorier i Sverige idag.Syfilistabell6.jpg

Referensmetodik

Serologi

En kombination av olika serologiska tester utgör referensmetodik. Ett antal sÄdana finns tillgÀngliga för diagnostiken och kan indelas i

Ospecifika tester (dÀr icke-treponema antigen anvÀndes):

 • WR (Wasserman reaktion),
 • VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) test,
 • RPR (Rapid plasma reagin) test.

Specifika tester (dÀr antigen frÄn T. pallidum anvÀndes):

 • TPPA/TPHA (T. pallidum passive particle agglutination/T. pallidum hemagglutination test),
 • ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay).


PĂ„ senare Ă„r erbjuder Ă€ven en del analysinstrument syfilistester av specifik natur t.ex. ArchitectÂź (Abbott) och LiaisonÂź (DiaSorin). Med dessa tester pĂ„visas specifika antikroppar mot T. pallidum. Under senare tid har ocksĂ„ ett antal ”snabbtester” marknadsförts (ej referensmetodik). De flesta av dessa baseras pĂ„ immunkromatografi och pĂ„visar specifika antikroppar. Dess plats i diagnostiken Ă€r inte definierad, men sensitivitet och specificitet för dessa rapporteras av WHO ligga mellan 92,5-98,4 %. Snabbtester som pĂ„visar bĂ„de icke-treponema och treponema antikroppar Ă€r under utveckling och kommer att finnas kommersiellt tillgĂ€ngliga inom enstaka Ă„r.

Den mest specifika testen, förutom PCR, Àr fortfarande TPPA.

Vanligen görs de ospecifika testerna först. Om den/dessa Àr negativ svaras detta och man nöjer sig vanligen med det. Om ospecifika testerna blir positiva utföres full serologisk analys med specifik(a) test(er). Testerna beskrivs mer i detalj i Syfilis-bilaga 5.

Alternativa diagnostiska metoder

Odling

Man har inte lyckats odla organismerna pÄ konstgjorda mikrobiologiska medier. I vÀvnadskulturer kan organismerna föröka sig, men metoderna Àr inte anvÀndbara för rutindiagnostik av syfilis.

Direktmikroskopi

Detta kan göras genom pÄvisande av bakterierna i pinnprov frÄn primÀrlesionen med vÄtpreparat i mörkfÀlts- eller faskontrastmikroskop. Bakterierna Àr föga fÀrgbara med gÀngse mikrobiologiska metoder som gramfÀrgning eller med metylenblÄtt. De kan dÀremot visualiseras med silverfÀrgning eller med immunoflourescensmetodik. Metoden anvÀnds numera sÀllan i Sverige. Utförandet beskrivs inte i denna bok, men ytterligare information kan erhÄllas frÄn speciallaboratorier.

NukleinsyrapÄvisning

MolekylÀrbiologisk diagnostik baseras pÄ att med PCR pÄvisa T. pallidum -specifik gen, vanligen bmp (basic membrane protein), genen för 47-kDa lipoproteinet eller polA genen som kodar för DNA polymerase I. Med PCR detekteras sjÀlva patogenen och diagnostiken underlÀttas av att den inte störs av tidigare genomgÄngen eller obehandlad syfilisinfektion som kan vara fallet vid serologisk diagnostik. PCR Àr ocksÄ sÀrskilt anvÀndbar vid tidiga kliniska tecken pÄ syfilisinfektion innan serologiskt svar kan pÄvisas.

T. pallidum-DNA har kunnat detekteras frÄn genitala sÄr men ocksÄ frÄn till exempel cerebrospinalvÀtska samt fostervatten och sera frÄn foster och nyfödda. PCR Àr dock endast validerad vid genitala sÄr.

Metodbeskrivning för pÄvisning med PCR, som tillÀmpas vid Bakteriologiska laboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg: se Syfilis-bilaga 5.

ResistensbestÀmning

Kan ej utföras pÄ rutinlaboratorium.

Epidemiologisk typning

Utföres ej pÄ nÄgot svenskt laboratorium men metoder finns utvecklade.

Kvalitetskontroll

Referensserum kan erhÄllas frÄn Statens Serum Institut, Köpenhamn eller NIBSC i England. Externt kontrollprogram för kvalitetssÀkring av syfilisdiagnostik kan erhÄllas frÄn EQUALIS, Uppsala eller UKNEQAS, England.

Svarsrutiner

I svaren skall resultatet av de olika testerna anges. Vid positivt utfall skall en kommentar rörande tolkning lÀmnas.

Laboratorierapportering

Syfilis Àr anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen (2004:168). Endast nya fall skall anmÀlas.

AnmÀls enligt gÀllande falldefinition

Speciallaboratorier

 • Göteborg: Bakteriologiska laboratoriet, Guldhedsgatan 10, 413 46 Göteborg. Kontaktperson: Christina Welinder-Olsson, Box 7193, 402 34 Göteborg.
 • Stockholm/Solna: Mikrobiologiska laboratoriet, KS/HS (serologi)

REFERENSER

 • 1. J. Portony, J. H. Brewer, A. Harris: Rapid plasma regain card test for syphilis and other treponematoses. Public health Rep., 1962; 77:645-652
 • 2. M. Deguchi, H. Hosotsubo, A. Asari, N. Yamashita, T. Ohmine, N. Amino: Measurerment of anti-Treponema pallidum antibodies by the indirect agglutination reaction and clinical applications. JARMAN 1963; 5:55-61
 • 3. M. Notgard et al.: Sensitivity and specificity of monoclonal antibodies against antigenic determinants of Treponema pallidum Nichols in the diagnosis of syphilis. J Clin Microbiol 1984; 20:711
 • 4. G. Koek, S. M. Bruisten, M. Dierdorp, A. P. van Dam and K. Templeton. Specific and sensitive diagnosis of syphilis using a real-time PCR for Treponema pallidum. Clin Microbiol Infect 2006; 12:1233-1236
 • 5. S. M. Bruisten, I. Cairo, H. Fennema, A. Pijl, M. Buimer, P. G. H. Peerbooms, E. Van Dyck, A. Meijer, J. M. Ossewaarde, and G. J. J. van Doornum. Diagnosing Genital Ulcer Disease in a Clinic for Sexually Transmitted Diseases in Amsterdam, The Netherlands J. Clin. Microbiol. 2001; 39: 601-605.
 • 6. KA Orle, CA Gates, DH Martin, BA Body, and JB Weiss. Simultaneous PCR detection of Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, and herpes simplex virus types 1 and 2 from genital ulcers J. Clin. Microbiol. 1996; 34: 49-54.
 • 7. Wassermann, A., Neisser, A. and Bruck, C. Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis. Dtsch. med. Wschr. 1906; 32:745.