Anaeroba bakterier -diagnostiska minimikriterier

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik: LaboratoriemetoderAnaeroba bakterier[redigera]

Identifiering, referensmetod[redigera]

Identifiering av anaeroba bakterier omfattar kolonimorfologi (storlek, pigmentering, svärmning, hemolys) gramfärgning, resistensbestämning för kliniken inkluderande kanamycin-vankomycin i diagnostiskt syfte. Analys av fettsyror med gaskromatografi (enligt, Jousimies Somer et al Wadsworth anaerobic Bact Manual; 2002 6th ed. Star Publishing Company. Belmont. Calif.,) är referensnivå för definitiv artdiagnostik. Biokemiska tester och kommersiella kit kan vara av värde.


Avvikelse från referensmetodik[redigera]

I rutindiagnostiken är det som regel tillräckligt att identifiera B. fragilis och Clostridium perfingens till speciesnivå. Övriga anaerober kan identifieras till presumtiv speciesnivå, t.ex. Bacteroides species, Prevotella species etc. Nedan beskrivs minimikriterier för denna rutindiagnostiska nivå.


Anaeroba grampositiva kocker[redigera]

Peptococcus niger[redigera]

Ovanlig i kliniskt material. Skiljer sig från peptostreptokocker genom svag katalaspositivitet och pigmentering synlig i plattmikroskop.

Gruppbestämning[redigera]

Peptostreptokocker[redigera]

Grampositiva kocker. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalas- och indolnegativa.

Anaeroba grampositiva stavar[redigera]

Clostridium perfringens [redigera]

Stora, lådformade grampositiva stavar. Betahemolyserande med dubbelzon. Omvänt CAMP- positiv. Kanamycin och vankomycinkänslig.

Propionibacterium acnes[redigera]

Typiska grampositiva stavar. Katalas- och indolpositiv.

Clostridium species[redigera]

Grampositiva stavar. Kan ibland te sig gramnegativa. Kanamycin och vankomycinkänsliga. Katalasnegativa. Sporbildare, sporerna kan dock vara svåra att se vid gramfärgning. Innefattar bl.a. C. bifermentans, C. fallax, C. histiolyticum, C. novyi, C. septicum.

Anaeroba gramnegativa kocker[redigera]

Gruppbestämning[redigera]

Gramnegativa kocker[redigera]

Kanamycinkänsliga och vankomycinresistenta.

Anaeroba gramnegativa stavar[redigera]

Bacteroides fragilis-gruppen[redigera]

Kanamycin och vankomycinresistenta. Katalaspositiv. Indolnegativ. Eventuellt kan colistin och oxgalla komplettera diagnostiken. Övriga gramnegativa stavar framgår av tabell 12.


Lactobacillus species[redigera]

Följ länken

Actinomyces species[redigera]

Följ länken

Tabell 12. Anaeroba gramnegativa stavar, diagnostiska minimikriterier[redigera]

Bakterie Vankomycin Kanamycin Kolistin Oxgalla Katalas Indol Övrigt
Porphyromonas species S R R - + Svartpigmenterade kolonier
Fusobacterium species R S S - +
Prevotella species R R R/S S - -/+ Prevotella spp är indolnegativa, dock är P. intermedia indolpos
Bacteroides species R S S - +/-
Bilophila R S ++++ -