Diagnostiska minimikriterier för bakterier associerade med NLI

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Utförlig beskrivning av bakterierna nedan finns under avsnittet bakterier associerade med allmän odling. Beträffande diagnostiska minimikriterier för de bakteriearter som beskrivs under avsnitt bakterier associerade med specifika tillstånd, hänvisas till respektive beskrivning.

De kodbeteckningar som används nedan är de som åsatts typrepresentanten för en viss art och som återfinns i den Svenska versionen av C-NPU kodverket. Kodbeteckningarna avser inte referensstammar för kvalitetskontroll, vilka anges under respektive organism. Utförlig beskrivning av detta inklusive förklaringar till använda förkortningar finns under i I 11 i artikeln Bakteriell systematik-nomenklatur.