Nonfermentativa-, långsamväxande-, och övriga gramnegativa stavar-diagnostiska minimikriterier

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik: Laboratoriemetoder


Nonfermentativa gramnegativa stavar[redigera]

Glukosnonfermenterande med god växt på MacConkey-agar.


Achromobacter xylosoxidans subsp xylosoxidans, elementkod ATCC 27061[redigera]

Rörlig gramnegativ stav. Oxidas- och katalaspositiv. Nitrit- och citratpositiv. AD- och ureanegativ. Kommersiella brickor kan vara till hjälp, men presumtivt identifierade isolat från CF-patiener bör skickas till hänvisningslab (CCUG) för feno- och genotypisk identifiering på grund av risk för förväxling med Ralstonia och Burkholderia.

Acinetobacter species, elementkod MSHD 000150[redigera]

Kockoid gramnegativ stav. Oxidasnegativ. Orörlig. ONPG-negativ. AD-negativ samt LD-negativ.

Burkholderia cepacia-komplexet, elementkod ATCC 25416[redigera]

Gramnegativa stavar som växer på selektiva cepaciaplattor. Oxidaspositiv. Laktospositiv. Antingen LD- eller OD-positiv. Antingen sackaros- eller adonitol-positiv (gäller inte genomovar. VI). Bakterier som uppfyller dessa kriterier isolerade från CF-patient skickas för verifiering och vidare typning till hänvisningslaboratorium.

Observera att Ralstonia pikettii som också växer på referenssubstratet kan vara svåra att skilja från B. cepacia. Ralstonia är oxidaspositiv och laktospositiv men genomgående negativ för LD, OD, sackaros och adenitol. Sådana isolat från CF-patienter skickas också till hänvisningslaboratorium.

Burkholderia gladioli, elementkod ATCC 10248[redigera]

Gramnegativa stavar som kan växa på selektiva cepaciaplattor. Oxidasnegativ med god växt på MacConkeyagar. Laktos-, LD- och OD-negativa. Glukospositiv och xylospositiv.


Pseudomonas aeruginosa, elementkod ATCC 10145[redigera]

Växer vanligtvis enbart i aerob miljö men undantag finns. Oxidaspositiv. Typisk doft och typiskt utseende. Från CF-patienter är isolaten ofta mukoida alternativt mycket små kolonier.

Alternativt: Oxidaspositiv med växt i 42 °C. AD-positiv samt LD-negativ. Anm. Aeromonas kan uteslutas med spot-indol (positiv).

Kommersiella analysbrickor som API 20NE eller RapID NF Plus kan användas som komplement i oklara fall med specificitet ca 90 %.


Stenotrophomonas maltophilia, elementkod ATCC 13637[redigera]

S. maltophilia är oxidasnegativa gramnegativa stavar med god växt på MacConkeyagar. ONPG-positiv, AD-negativ och LD-positiv. Dnas-positiv. Imipenem- och meropenemresistent. Ringa växt på selektiv Pseudomonas-cetrimid-agar.


Långsamväxande gramnegativa stavar[redigera]

Växer bäst i CO2-miljö.


Haemophilus influenzae, elementkod ATCC 33391[redigera]

Gramnegativa pleomorfa stavar, oxidaspositiv, X- och V- faktorberoende. Växer bäst på chokladagarplatta med tillsats av 5 – 10 % CO2. Växer utan hemolys på hästblodagarplatta (V-faktor behöver tillföras t.ex. i form av amning med Staphylococcus aureus). Om ytterligare identifiering erfordras; negativt porfyrintest samt kommersiell testbricka, t.ex. API-NH.

Haemophilus parainfluenzae, elementkod ATCC 33392[redigera]

Gramnegativa pleomorfa stavar, oxidaspositiv, V-faktorberoende. Växer bäst på chokladagarplatta med tillsats av 5 – 10 % CO2. Växer hästblodagarplatta (V-faktor behöver tillföras t.ex. i form av amning med Staphylococcus aureus).

Om ytterligare identifiering erfordras; positivt porfyrintest samt kommersiell testbricka, t.ex. API-NH.


Tabell 13. Sammanfattande tabellarium Haemophilus species[redigera]

Bakterie X-faktorlapp V-faktorlapp X+V-faktorlapp Porfyrintest beta-hemolys på hästblodagar
Haemophilus influenzae 0 vxt 0 vxt Växt Neg Nej
Haemophilus haemolyticus 0 vxt 0 vxt Växt Neg Ja
Haemophilus parainfluenzae 0 vxt Växt Växt Pos Nej
Haemophilus parahaemolyticus 0 vxt Växt Växt Pos Ja
Haemophilus aphrophilus Växt Växt Växt Pos (svag) Nej
Haemophilus paraphrophilus 0 vxt Växt Växt Neg Nej


Actinobacillus actinomycetemcomitans, elementkod ATCC 33384[redigera]

Oxidasnegativa gramnegativa stavar. Katalas- och nitritpositiva. Indol-, urea-, LD- och OD-negativa.


Tabell 11. Speciesbestämning, minimikriterier för vissa långsamväxande gramnegativa stavar[redigera]

Bakterie Oxidas Katalas Nitrat Indol Urea LD OD Anaerob vxt Agargrävare Beta-hemolys Glukos-

fermentation

Eikenella corrodens + - + - - + + +/- + - +
Chromobacterium violaceum v + + v - +/- - + +
Campylobacter ureolyticus +/- - + - + - - + + -
Cardiobacterium hominis + - - + - - - +/- + - +
Aggregatibacter actinomycetemcomitans - + + - - - - +/- - - -
Haemophilus aphrophilus - + - - - - - - - +
Capnocytophaga canimorsus +/- + - - - - - +/- - - +
Capnocytophaga ochracea - - - - - +/- - -
Kingella kingae + - - - - - - +/- + -

6 % av Eikenella är katalaspositiva

Gruppbestämning[redigera]

Innefattar bl.a. Brucella species, Francisella species.


Övriga gramnegativa stavar[redigera]

Pasteurella multocida, elementkod ATCC 43137[redigera]

Pasteurella multocida växer i aerob och anaerob miljö. Växer ej på MacConkeyagar. Oxidas- och katalaspositiv. Indolpositiv. Typisk lukt på blodagar. Anm. API är av värde.

Aeromonas species, Vibrio species, Plesiomonas species, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia[redigera]

Agens associerade med speciella sjukdomstillstånd eller (Klass 3 organismer)[redigera]

Bartonella, Brucella, Streptobacillus moniliformis, Burkholderia, Francisella tularensis, Rickettsia .