Smittskyddslagen-speciell anknytning till NLI

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005

Se även Smittskyddslagen, tillämpningar


Artikeln uppdaterad februari 2010


Smittskyddslagen och dess tillämpningar[redigera]

Anmälningspliktiga sjukdomar[redigera]

Enligt nya Smittskyddslagen (SFS 2004:168) och Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) som trädde ikraft 2004-07-01 skall behandlande läkare och mikrobiologiska laboratorier anmäla inträffade liksom misstänkta fall av vissa smittsamma sjukdomar.

Med undantag av sexuellt överförbara infektioner-STI- anmäls samtliga listade sjukdomar med full identitet. Anmälan görs både av behandlande läkare (klinisk anmälan) och av laboratorieläkaren som diagnostiserat det smittämne som orsakat en anmälningspliktig sjukdom. Anmälan ska ske inom 24 timmar från diagnosen, som bör vara kopplad till överenskomna minimikriterier. Denna dubbla anmälan ökar avsevärt känsligheten i övervakningssystemet. Klinisk anmälan skall innehålla uppgifter av epidemiologisk betydelse, t.ex. misstänkt smittkälla, smittvägar, smittland, riskyrke etc.

Uppgifter om rapporterade fall av anmälningspliktiga sjukdomar finns tillgängliga på Folkhälsomyndighetens hemsida [1].

Tabell 1. Lista över allmänfarliga sjukdomar och agens med speciell anknytning till NLI[redigera]

Allmänfarliga sjukdomar Etiologi 1
Fågelinfluensa Influensa A(H5N1)
Nya influensan Influensa A(H1N1)
Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) Staphylococcus aureus (meticillinresistent)
Infektion med pneumokocker nedsatta för PcG Streptococcus pneumoniae (PcG MIC>=0,5 mg/L)
Mjältbrand Bacillus anthracis
Pest Yersinia pestis
Tuberkulos Mycobacterium tuberculosis

Tabell 2. Lista över samhällsfarliga sjukdomar (samtliga)[redigera]

Samhällsfarliga sjukdomar Etiologi 1
SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom) Coronavirus (SARS-CoV)
Smittkoppor Variola

Tabell 3. Lista över anmälningspliktiga sjukdomar och agens utöver allmänfarliga sjukdomar med speciell anknytning till NLI[redigera]

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar Etiologi 1
Harpest (tularemi) Francisella tularensis
Infektion med atypiska mykobakterier Atypiska mykobakterier
Invasiv infektion med Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae (invasivt isolat)
Invasiv infektion med GAS Streptococcus pyogenes (invasivt isolat)
Invasiv pneumokockinfektion Streptococcus pneumoniae (invasivt isolat)
Kikhosta(S) Bordetella pertussis
Legionellainfektion(S) Legionella species
Papegojsjuka(S) Chlamydophila psittaci
Q-feber Coxiella burnetti

Betecknas i denna skrift icke-tuberkulösa mykobakterier.

(S) innebär smittspårninsplikt


Dessutom finns frivillig rapportering till Folkhälsomyndigheten av influensa och RSV.