Bilaga 5 Hantering av riskklass 3-patogener-NLI

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Nedre luftvÀgsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik, 2:a upplagan 2005

och

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


Bilaga till artikeln OmhÀndertagande av kliniska prov samt framodlade mikroorganismer med sÀrskild hÀnsyn till förekomst av riskklass 3 och 4 patogenerAgens, Riskklass

(de riskklass 3 agens som betecknas med (**) innebÀr normalt inte risk för luftburen smitta)

Riskfyllda att hantera vid rutinmÀssigt odlingsförfarande Kliniska/epidemilogiska uppgifter Fynd pÄ lab (utseende, biokemi etc) som ger misstanke om detta fynd
BAKTERIER
Bacillus anthracis 3 X Antrax, mjĂ€ltbrand Grampositiva stavar. VĂ€xer pĂ„ blod- och chokladagar, aerobt och anaerobt. Lectinasbildare. Ej (eller svag) ÎČ-hemolys. PcG-kĂ€nslig.
Brucella abortus 3 X Brucellos (undulantfeber, maltafeber) Mycket smĂ„ Gramnegativa kockobaciller ("fin sand"). VĂ€xer lĂ„ngsamt pĂ„ standardmedier i 5-10 % CO2. Oxidaspositiv (B. canis varierar). Orörlig. Ureaspositiv pĂ„ 1 timme vid tjockt inokulat i Christensens ureaagar.
Brucella canis 3 X Brucellos (undulantfeber, maltafeber) se ovan
Brucella melitensis 3 X Brucellos (undulantfeber, maltafeber) se ovan
Brucella suis 3 X Brucellos (undulantfeber, maltafeber) se ovan
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 X Glanders, rots Gramnegativa stavar. VÀxer pÄ standardmedier. Oxidas varierar. SvÄrtypad. Förekommer hos bl.a. hÀstar.
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 X Melioidos. Förekommer i tropiska och subtropiska omrÄden, ffa i Sydostasien och norra Australien. Gramnegativa stavar. VÀxer pÄ standardmedier. Oxidaspositiv. VÀxer pÄ MacConkey. SvÄrtypad. Epidemiologi viktig!
Chlamydophila psittaci (fÄgelassocierade stammar) 3 VÀxer ej i rutinodling
Coxiella burnetii 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Escherichia coli verotoxigena stammar (t.ex. O157:H7 eller O103) 3 (**) Blodig diarre Typiskt utseende pÄ Smac-agarplatta.
Francisella tularensis 3 X Tularemi, harpest. Insektsbett. Prov frÄn svullen lymfkörtel. Aerob. LÄngsamvÀxande (oftast p.g.a. litet inokulat) pÄ bl.a. chokladagar. Gramnegativa kockobaciller. Oxidasnegativ. TSI-negativ. Kan vÀxa vid förlÀngd odling.
Mycobacterium africanum 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Mycobacterium bovis (utom BCG-stam) 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Mycobacterium leprae 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Mycobacterium microti 3 (**) VĂ€xer ej i rutinodling
Mycobacterium tuberculosis 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Mycobacterium ulcerans 3 (**) VĂ€xer ej i rutinodling
Orientia tsutsugamushi 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia akari 3 (**) VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia canada 3 (**) VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia conorii 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia montana 3 (**) VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia prowazekii 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Rickettsia ricketsii 3 VĂ€xer ej i rutinodling
Salmonella Typhi 3 (**) Tyfoidfeber RutinjÀsning
Shigella dysenteriae (Typ 1) 3 (**) Rödsot RutinjÀsning
Yersinia pestis 3 X Böldpest, lungpest, pest, plague. Laktosnegativ Gramnegativ stav. VÀxer med nÄlspetsstora kolonier efter 1 dygn.
SVAMP
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3 X Blastomykos. Dimorf svamp. Systemisk mykos. Förekommer ffa lÀngs floder i USA men Àven i Sydamerika och Afrika. Vid inkubering i 35-37°C Àr det osannolikt att den höggradigt smittsamma mögelfasen vÀxer. DÄ vÀxer den som jÀst, vilken ej Àr lika smittsam. Den kan dock smitta vid hantering pÄ laboratoriet om aerosol bildas eller vid perkutan injektion. Dimorfa svampar behöver dessutom sannolikt >10 dagars inkubering. Atypiskt mögel som vÀxer i 25-30°C bör föranleda kontakt med laboratorium med erfarenhet av dimorfa svampar.
Coccodioides immitis 3 X Coccidioidomykos. Dimorf svamp. Systemisk mykos. Förekommer i USA, Mellan- och Sydamerika. se ovan
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3 X Histoplasmos. Dimorf svamp. Systemisk mykos. Kontakt med kvÀverik jord, gödsel frÄn fÄglar och fladdermöss, framför allt lÀngs stora floder i USA. se ovan
Histoplasma capsulatum var. duboisii 3 X Histoplasmos. Dimorf svamp. Systemisk mykos. Centralafrika. se ovan
Paracoccidioides brasiliensis 3 X Paracoccidioidomykos. Dimorf svamp. Systemisk mykos. Central- och Sydamerika. se ovan
Cladophialophora bantiana (tidigare: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum eller trichoides) 3 X Cerebral feohyfomykos. Jordmögel som visar neurotropism. InvÀxt eller hematogen spridning. Förekommer i hela vÀrlden men Àr ovanlig i Norden. Konidiebildande mögel som vÀxer bÀst vid 42°C.