Smittskyddslagen om STI, översikt

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)

Se även SmiNet, tillämpningar vid STI

och

Smittskyddslagen, tillämpningar


Smittskyddslagen och dess tillämpningar[redigera]

Anmälningspliktiga sjukdomar[redigera]

Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) och Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) som trädde i kraft 2004-07-01 skall både behandlande läkare och mikrobiologiska laboratorier anmäla inträffade liksom misstänkta fall av vissa listade smittamma sjukdomar till lokal smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Anmälningsförfarandet ger en hög känslighet i övervakningssystemet.

Med undantag av sexuellt överförbara infektioner (STI) anmäls samtliga listade sjukdomar med full patientidentitet. Vid STI-diagnos (dock ej hepatiter eller HTLV-infektion) skall anmälan i stället göras med så kallad rikskod (födelseårtal + fyra sista siffror i personnumret, se vidare under SmiNet, allmän beskrivning). Anmälan ska ske inom en vecka från diagnosen.


Tabell 2. Sjukdomar och agens med speciell anknytning till STI enligt smittskyddslagens bilaga 1 (2006-07-01).


Allmänfarliga sjukdomar Etiologi 1 Etiologi 2
Gonorré N. gonorrhoeae
Hepatiter HBV HCV
HIV-infektion HIV 1/2
HTLV 1 eller 2-infektion HTLV 1/2
Klamydia Chlamydia trachomatis
Syfilis Treponema pallidum

Hemsidor och kontakter[redigera]

SmiNet http://www.sminet.se/

Frågor om SmiNet; sminet@folkhalsomyndigheten.se.

Folkhälsomyndighetens hemsida http://www.folkhalsomyndigheten.se