Pelvic inflammatory disease (PID)

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel


Till innehÄllsförteckning för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)

eller

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomarPelvic inflammatory disease (PID; N70, N71, N73)

PID/salpingit Àr den vanligaste och allvarligaste komplikationen till obehandlad STI. Begreppen PID och salpingit anvÀnds ofta synonymt och Àr i detta sammanhang avgrÀnsade till uppÄtstigande mikrobiell infektion frÄn cervix eller vagina. FrÄn svenskt hÄll har som alternativ till begreppet PID föreslagits cervicit/vaginit med inflammation i lilla bÀckenet. De utesluter blodburen infektion som tuberkulos. Infektion efter förlossning eller inducerad abort brukar betecknas som puerperal respektive postabortiell infektion.

I kliniskt avseende Àr PID en syndromdiagnos och kan innefatta nÄgondera eller kombination av endometrit, salpingit och/eller tuboovariell abscess. I cirka tvÄ trededelar av fallen med klinisk PID-diagnos föreligger salpingit, en diagnos som idealt bör vara konfirmerad objektivt med laparoskopi. I den ÄterstÄende tredjedelen föreligger antingen endometrit eller lymfangit/vaskulit i lymf-/blodkÀrl i uterus eller adnexa till reproduktionsorganen, alternativt andra tillstÄnd i angrÀnsande vÀvnader/organ. I sistnÀmnda fall saknas som regel objektiva fynd av cervicit eller andra pÄvisbara infektiösa tillstÄnd i vagina.

Ett viktigt led i diagnostik och behandling av alla fall av misstÀnkt PID/salpingit Àr provtagning frÄn cervix, uretra och rektum för sexuellt överförbara bakteriella infektioner. Sexualpartner(s) bör Àven underkastas undersökning och provtagning. Vad gÀller utförlig beskrivning av etiologi, patogenes och patofysiologi, komplexet av kliniska symtom och klinisk diagnostik, samt behandling hÀnvisas till textböcker sÄsom Sexually Transmitted Diseases av King K Holmes et al. (1).


Etiologi

Chlamydia trachomatis dominerar, Neisseria gonorrhoeae, och sannolikt nÄgra Mycoplasma species, framförallt Mycoplasma genitalium. Möjliga men inte klarlagda etiologiska agens/tillstÄnd Àr bakteriell vaginos, Mycoplasma hominis och Ureaplasma species. Vid laparoskopisk odling frÄn Àggledarna kan ibland ocksÄ olika anaeroba bakterier isoleras, liksom alfa-steptokocker, Escherichia coli och luftvÀgspatogener.

SmittÀmnen

Se under respektive mikroorganism


Patogenes

Ursprunget till PID Àr en cervicit, dÀr mikroorganismerna sprids uppÄt till uterus, Àggledare, ovarier och i vissa fall vidare in i bukhÄlan. Den vanligaste orsaken till PID hos unga kvinnor Àr sexuellt överförd smitta, men PID kan ocksÄ vara associerad med överdriven underlivshygien, sÀrskilt vid anvÀndande av dusch, intrauterina preventivmedel eller till följd av gynekologiska ingrepp.


Klinik

Symtom kan vara diskreta eller saknas helt. LÄggradig feber Àr inte ovanlig, medan symtom kan yttra sig som lÀtt smÀrta i nedre delen av buken. Vaginal flytning liksom oregelbunden menstruation kan förekomma. SmÀrta vid samlag kan vara ett av fÄ symtom. I svÄra fall kan hög feber tillstöta ofta förenad med svÄr smÀrta i bÀckenet, pÄminnande om appendicit. Detta Àr sÀrskilt vanligt vid gonorré-etiologi. PID Àr den ledande orsaken till infertilitet pÄ grund av Àrrbildning och blockering av Àggledarna. PID Àr ocksÄ förenad med ökad risk för utomkvedshavandeskap.


Provtagning

Se respektive organism


Laboratoriediagnostik

Se respektive organism Klinisk undersökning innefattar bedömning av vaginal flytning inklusive mikroskopi av wet smear och metylenblÄ- eller gramfÀrgat smear frÄn cervix samt gynekologisk undersökning. FörhÄrdnader runt Àggledare och ovarier inger misstanke om PID. Typiskt Àr ocksÄ ömhet över inre genitalia.

Laboratorieundersökningar omfattar i första hand klamydia, gonorré, eventuellt Mycoplasma species men ocksÄ urinvÀgsinfektion. Testning för övriga tÀnkbara agens kan vara aktuellt.

I oklara fall kan den kliniska undersökningen kompletteras med endometriebiopsi eller laparoskopi för att utesluta annan orsak till besvÀren eller för att sÀkerstÀlla diagnosen.


Behandling

Behandling Àr alltid indicerad, dels kan uttalade infektionstillstÄnd vara potentiellt livshotande och dels pÄ grund av risken för infertilitet. Antibiotika riktade mot etiologiskt agens i kombination med vila Àr grunden för terapi vid PID. Sjukhusbehandling Àr aktuell för gravida kvinnor med uttalade symtom, vid terapisvikt eller vid komplicerat förlopp sÄsom abscessbildning etc. I vissa fall kan kirurgisk drÀnering vara aktuell. Sexpartner skall alltid behandlas.


Prevention

Information om risker till ungdomar. Bruk av kondom reducerar risken för STI och i förlÀngningen PID.

REFERENSER

  • 1. Sexually Transmitted Diseases. 2007. 4th edition, Holmes KK, Sparling PF, Stamm WE, Piot P, Wasserheit JN, Corey L, Cohen MS, Watts DH (eds.). McGraw-Hill Professional, New York, USA.