Smittskyddslagen, inledande översikt

Hoppa till: navigering, sök

Artikel publicerad i april 2012


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar


Smittskyddslagstiftningen och dess tillÀmpningar

Bakgrund

Smittskyddslagen (2004:168)[1] och smittskyddsförordningen (2004:255 med kompletterande föreskrifter till lagen [2]) reglerar samhÀllets skydd mot smittsamma sjukdomar. Enligt smittskyddslagen delas ansvaret för smittskyddsfrÄgor av Socialstyrelsen (samordnande funktion), FolkhÀlsomyndigheten (kunskapsmyndighet som föreslÄr lÀmpliga ÄtgÀrder) och de enskilda landstingen som skall vidta behövliga smittskyddsÄtgÀrder lokalt. I varje landsting skall det finnas en smittskyddslÀkare som utses av den lokala hÀlso-och sjukvÄrdsnÀmnden i enlighet med hÀlso- och sjukvÄrdslagen (1982:763, HSL [3]). I frÄgor som inte gÀller smittskyddslÀkarens myndighetsutövning skall denne verka under nÀmnden. Smittskyddslagen föreskriver ocksÄ att myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, lÀkare samt annan hÀlso- och sjukvÄrdspersonal skall samverka för att förebygga och begrÀnsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Se vidare artikel Smittskyddslagen och smittskyddslÀkarorganisationen i landet.

AllmÀnfarliga, samhÀllsfarliga och anmÀlningspliktiga infektioner

De smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebÀra lÄngvarig sjukdom eller svÄrt lidande eller medföra allvarliga konsekvenser och dÀr det finns möjligheter att förebygga smittspridning benÀmns i lagen som allmÀnfarliga och Àr anmÀlnings- och smittspÄrningspliktiga. SamhÀllsfarliga sjukdomar enligt lagen Àr sÄdana som kan fÄ spridning i samhÀllet som kan innebÀra en allvarlig störning av viktiga samhÀllsfunktioner. För nÀrvarande (april 2012) klassas bara smittkoppor och SARS dit. Vid samhÀllsfarliga sjukdomar fÄr preciserade intrÄng i den enskildes integritet göras. Av övriga smittsamma sjukdomar anses vissa sÄ allvarliga, att det ur smittskyddsaspekt Àr angelÀget att fortlöpande bevaka deras utbredning. Dessa benÀmns anmÀlningspliktiga sjukdomar utöver allmÀnfarliga sjukdomar och listas i smittskyddsförordningen. De anmÀls pÄ ett likartat sÀtt, och flera av dem Àr ocksÄ smittspÄrningspliktiga. SmittspÄrningsförfarandet regleras i SOSFS 2005-27. NÀr det gÀller dessa sjukdomar medges i smittskyddslagen inga restriktioner i den enskildes frihet. SÄdana kan dÀremot tÀnkas bli aktuella enligt annan lagstiftning (t.ex. vid tecken pÄ livsmedelsburen smitta).

AnmÀlningsförfarande

Enligt Smittskyddslagen och Smittskyddsförordningen skall bÄde behandlande lÀkare och mikrobiologiska laboratorier anmÀla intrÀffade liksom misstÀnkta fall av listade smittamma sjukdomar till lokal smittskyddslÀkare och FolkhÀlsomyndigheten. Det dubbla anmÀlningsförfarandet ger en hög kÀnslighet i övervakningssystemet. Kriterier för anmÀlan bÄde av kliniker och laboratorium definieras i Socialstyrelsens falldefinitioner. SÄvÀl misstÀnkt som bekrÀftad diagnos ska anmÀlas till FolkhÀlsomyndigheten genom via SmiNet, se artikel SmiNet, allmÀn beskrivning.

Med undantag av sexuellt överförbara infektioner (STI) anmÀls samtliga listade sjukdomar med full patientidentitet. Vid STI-diagnos (dock ej hepatiter eller HTLV-infektion) skall anmÀlan i stÀllet göras med sÄ kallad rikskod (födelseÄrtal + fyra sista siffror i personnumret, se vidare under SmiNet, allmÀn beskrivning. AnmÀlan ska ske sÄ snart som möjligt frÄn diagnosen, i normalfallet inom 24 timmar. Klinisk anmÀlan skall innehÄlla uppgifter av epidemiologisk betydelse, t.ex. misstÀnkt smittkÀlla, smittvÀgar, smittland, riskyrke etc.

För att underlÀtta för kliniker bör remissvar om mikroorganism som faller under smittskyddslagstiftningen förses med kommentar:

  • Infektionen skall enligt smittskyddslagen rapporteras till smittskyddslĂ€karen och FolkhĂ€lsomyndigheten.


Praktiska rÄd för handlÀggning av de viktigaste sjukdomarna enligt smittskyddslagen inkluderande Smittskyddsblad finns att ladda ned frÄn SmittskyddslÀkarföreningens hemsida [4]. En mer allmÀn information om olika smittsamma sjukdomar stÄr att finna pÄ FolkhÀlsomyndighetens hemsida: [5]

Frivillig laboratorierapportering

Förutom den anmÀlningsplikt som föreligger för organismer som listas i smittskyddslagen kan ocksÄ överenskommelser mellan FolkhÀlsomyndigheten och svenska laboratorier fattas om sÄ kallad frivillig laboratorierapportering. För nÀrvarande omfattas sÄdan rapportering av Clostridium difficile, Norovirus/Sapovirus -infektion, influensa och RSV.

LÀnk till lista med anmÀlningspliktiga sjukdomar och laboratoriediagnostiken av dessa