Parasitologisk lathund 2- eosinofili: metod och material

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad maj och reviderad juni 2012.


Till innehållsförteckngen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Förslag till analysmetod och provmaterial vid misstanke om parasitsjukdom hos patient med eosinofili[redigera]

Fynd/symtom Agens analys
 • Eosinofili med gastrointestinala symtom/diffusa bukbesvär
Angiostrongylus costaricensis antikroppspåvisning
Anisakis, Pseudoterranova direktpåvisning vid gastroskopi/laparatomi
Capillaria philippinensis C & M
Echinococcus antikroppspåvisning
Fasciolopsis buski C & M
hakmask C & M
Hymenolepis nana C & M
Schistosoma C & M, antikroppspåvisning
Strongyloides C & M, larvanrikning, antikroppspåvisning
Taenia C & M
Trichinella antikroppspåvisning
Trichuris C & M
 • Eosinofili med smärtor höger arcus/ikterus
Clonorchis C & M
Echinococcus antikroppspåvisning
Fasciola spp. antikroppspåvisning, C & M i kronisk fas
Opisthorchis C & M
Schistosoma antikroppspåvisning. C & M, urinmikroskopi
Toxocara antikroppspåvisning
 • Eosinofili med urinvägssymtom
Schistosoma urinmikroskopi, antikroppspåvisning
 • Systemisk eosinofili
Angiostrongylus spp. antikroppspåvisning
Ascaris antikroppspåvisning
Echinococcus antikroppspåvisning
Fasciola antikroppspåvisning
filaria antikroppspåvisning
Gnathostoma antikroppspåvisning
hakmask C & M
Paragonimus antikroppspåvisning
Schistosoma antikroppspåvisning
Strongyloides antikroppspåvisning
Toxocara antikroppspåvisning
Trichinella antikroppspåvisning
 • Lunginfiltrat med eosinofili
Ascaris antikroppspåvisning, C & M upprepa efter 1-3 mån.
Echinococcus antikroppspåvisning, mikroskopi av upphostat material
Fasciola antikroppspåvisning
filaria antikroppspåvisning
hakmask klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund, C & M efter fyra veckor
Paragonimus antikroppspåvisning, påvisning av ägg (sputum, BAL, feces)
Schistosoma antikroppspåvisning, mikroskopi av urin och feces i senare skede
Strongyloides antikroppspåvisning, anrikning av larver, C & M i feces (sputum1, BAL1)
Toxocara antikroppspåvisning
 • Eosinofili med neurologiska symtom
Angiostrongylus cantonensis antikroppspåvisning
cysticerkos (Taenia solium) antikroppspåvisning
Echinococcus antikroppspåvisning
Gnathostoma antikroppspåvisning
Schistosoma antikroppspåvisning, C & M, urinmikroskopi
Toxocara antikroppspåvisning
 • Eosinofili med hudsymtom
Ascaris antikroppspåvisning,C & M
Echinococcus antikroppspåvisning
Filaria ( W. bancrofti, B. malayi) blodmikroskopi, antikroppspåvisning
Gnathostoma antikroppspåvisning
hakmask C & M
Loa loa blodmikroskopi, antikroppspåvisning
Mansonella perstans blodmikroskopi, antikroppspåvisning
Mansonella streptocerca mikroskopi av hudbit (skin snip), antikroppspåvisning
Onchocerca mikroskopi av hudbit (skin snip)
Schistosoma (Katayamafeber) antikroppspåvisning, urinmikroskopi, C & M i senare skede
Strongyloides anrikning av larver, C & M, antikroppspåvisning
Toxocara antikroppspåvisning
Trichinella antikroppspåvisning

1misstänkt disseminerad infektion

Faktagranskning[redigera]

Följande personer har bidragit med kommentarer:

 • Ulf Törnebladh, inf. läkare, Enheten för Effekt och Säkerhet, Läkemedelsverket, Uppsala,
 • Jonas Bläckberg, inf. läkare, Lunds Universitetssjukhus,
 • Bo Claesson, inf. läkare, Infektionskliniken och Parasitlab, Bakt Lab Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,

samtliga medlemmar i Svenska läkaresällskapets Referensgrupp för parasitologi,

och

 • Urban Hellgren, inf. läkare, Infektionskliniken, KS Huddinge, Stockholm