STI-förord, redaktion, författare och faktagranskare

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)


Förord[redigera]

Detta är nätupplagan av den 2:a upplagan av referensmetodik för mikrobiologisk diagnostik av sexuellt överförbara infektioner (STI) i serien ”gula böckerna” som kom ut i april 2009. Det är en uppdatering och omarbetning av första upplagan från 1994. Upplagan omfattar bakterie-, virus-, och parasitdiagnostik. För fullständighetens skull berörs också översiktligt svampdiagnostik, eftersom svampinfektioner i sammanhanget kan utgöra differentialdiagnostiska problem samt ses som likartade men endogent orsakade infektioner. Liksom alla böckerna i skriftserien är den utarbetad i samverkan mellan Smittskyddsinstitutet (SMI) och Föreningen för medicinsk mikrobiologi (FMM). Uppdateringen har motiverats av den snabba utvecklingen av metodik för påvisning av agens, särskilt teknik baserad på nukleinsyraamplifiering.

Aktuell STI-volym vänder sig som tidigare i första hand till personalen på landets mikrobiologiska laboratorier, och det fylliga innehållet gör att den också lämpar sig som kursmaterial och läsning för ST-läkare inom professionen och andra intresserade kolleger, exempelvis infektionsläkare, gynekologer och venerologer.

Till sist vill vi framföra vårt varma tack till alla författarna och faktagranskare, och också till alla andra inom professionen som har lämnat värdefulla synpunkter och förslag och därigenom bidragit konstruktivt till denna uppdatering.

Magnus Thore 15 maj 2009 kl. 13.16 (UTC)

Redaktion[redigera]

 • Ingvar Eliasson
 • Lars Engstrand
 • Björn Herrmann
 • Kari Johansen
 • Magnus Thore (Ordförande)
 • Magnus Unemo

Författare (enskilda agens)[redigera]

Faktagranskning (utvalda sektioner)[redigera]

 • Malin Arneborn
 • Anders Blaxhult
 • Maria Brytting
 • Dan Danielsson
 • Lars Falk
 • Urban Forsum
 • Frida Hansdotter
 • Jörgen Skov Jensen
 • Anders Johansson
 • Teresa Lagergård
 • Per-Göran Larsson
 • Inger Ljungström
 • Heléne Norder
 • Madeleine von Sydow
 • Magnus Unemo