Referensmetodik: Tarminfektioner

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En tidigare tryckt upplaga av Referensmetodik för laboratoriediagnostik av infektioner i mag-tarmkanalen

Redaktör för wikiupplagan av denna bok är Sven Löfdahl, avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, 171 82 SOLNA.

Innehåll

Allmän del

Epidemiologi

Provtagning

Kvalitetssäkring

Säkerhetsaspekter

Smittskyddslagen


Speciell del

Bakterier

Utodling

Bakterier associerade med tarminfektioner

Matförgiftningar

Översikt

Diagnostik odling-mag tarm (Tabell)


Parasitologi

Virus

Bilagor