Parasitologisk lathund 1: metod och material

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad februari och reviderad juni 2012.


Tills innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Förslag till analysmetod och provmaterial vid misstanke om parasitsjukdom[redigera]

Sjukdom Agens Analys i första hand (material) Analys i andra hand (material)
Mag- och tarmkanal
 • Diarré
Capillaria philippinensis C & M1
Cryptosporidium C & M, Z-N2 (feces) direkt immunfluorescens (feces)
Cyclospora C & M, Z-N (feces) UV-mikroskopi (feces)
Dientamoeba Trikromfärgning (SAF-fixerad feces)
Entamoeba histolytica C & M
Giardia C & M färskprov3, direkt immunfluorescens (feces)
Isospora C & M, Z-N (feces) UV-mikroskopi (feces)
Microsporidia förstärkt Trikromfärgning (feces)
Strongyloides isolering/anrikning av larver från ofixerad färsk feces, C & M antikroppspåvisning
 • Dysenteri/kolit
Balantidium färskprov C & M
Entamoeba histolytica färskprov, PCR (etanolfixerad feces) C & M, antikroppspåvisning
Schistosoma mansoni C & M antikroppspåvisning, mikroskopi (rektalt slemhinneprov)
Trichuris trichiura C & M
 • Malabsorption
bandmask C & M, påvisning av masksegment PCR för artbestämning (masksegment)
Giardia C & M färskprov, direkt immunfluorescens (feces)
Isospora C & M
Strongyloides C & M antikroppspåvisning, isolering/anrikning av larver från ofixerad färsk feces
 • Megasyndrom
Trypanosoma cruzi antikroppspåvisning
 • Obstruktion/tarmvred
Ascaris C & M
 • Diffusa bukbesvär
bandmask C & M, påvisning av masksegment
Blastocystis C & M
Dientamoeba Trikromfärgning (SAF-fixerad feces)
Echinococcus antikropspåvisning
Fasciolopsis C & M
Giardia C & M
hakmask C & M
Hymenolepis nana C & M
Strongyloides C & M antikroppspåvisning, isolering/anrikning av larver från ofixerad, färsk feces
 • Akuta/subakuta buksmärtor
Anisakis , Pseudoterranova identifikation av larver efter endoskopisk extraktion antikroppspåvisning vid subakut bild
 • Analklåda
Enterobius (springmask) mikroskopi av perianalt tejpprov, identifiering av mask
Lever och gallvägar
 • Gallvägsbesvär
Ascaris C & M
Clonorchis C & M
Cryptosporidium (immunsuppression) C & M, Z-N (feces, prov från gallgångar)
Fasciola C & M antikroppspåvisning
Opisthorchis C & M
 • Fokala förändringar/hepatocellulära skador
Capillaria hepatica histopatologi
Echinococcus granulosus, E. multilocularis antikroppspåvisning mikroskopi (cystinnehåll, E. granulosus)
Entamoeba histolytica (amöbaabscess) antikroppspåvisning mikroskopi, PCR (abscessmaterial)
Fasciola antikroppspåvisning
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum antikroppspåvisning C & M, urinmikroskopi
Strongyloides antikroppspåvisning
visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara) antikroppspåvisning
 • Leverförstoring
Leishmania antikroppspåvisning mikroskopi, odling, PCR (benmärg, EDTA-blod)
Plasmodium mikroskopi4 (EDTA-blod) antigenpåvisning, antikroppspåvisning, PCR (EDTA-blod)
Toxoplasma (kongenital eller immunsuppression) antikroppspåvisning
Trypanosoma brucei subarter mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspåvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspåvisning
Urogenitalsystem
 • Cystit/hydronefros
Schistosoma haematobium mikroskopi (urin) antikroppspåvisning mikroskopi (skrap från urinblåsa)
 • Akut njursvikt
Plasmodium mikroskopi4 (EDTA blod) antikroppspåvisning
 • Nefrotiskt syndrom
Plasmodium malariae mikroskopi4 (EDTA blod) PCR
 • Vulvovaginit
Enterobius (springmask) mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask
Trichomonas vaginalis odling, mikroskopi (vaginalsekret)
 • Skrotalödem
filaria antikroppspåvisning antigenpåvisning (EDTA-blod, serum)
 • Vaginit, cervicit, salpingit, ofrivillig barnlöshet
Schistosoma haematobium, S. mansoni antikroppspåvisning mikroskopi (urin), C & M
Mjälte
 • Mjältförstoring
Leishmania antikroppspåvisning mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, biopsi)
Plasmodium mikroskopi4 (EDTA-blod) antikroppspåvisning, antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod)
Schistosoma antikroppspåvisning, C & M
Toxocara antikroppspåvisning
Toxoplasma antikroppspåvisning
Trypanosoma brucei subarter mikroskopi5(EDTA-blod, direktmikroskopi av lymfkörtelaspirat) antikroppspåvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspåvisning
 • Fokala förändringar/cystor
Echinococcus granulosus, E. multilocularis antikroppspåvisning
Blod och benmärgspåverkan
 • Anemi
Babesia mikroskopi4(EDTA-blod) antikroppspåvisning
Diphyllobothrium C & M, identifiering av masksegment
hakmask C & M
Leishmania (visceral) mikroskopi av benmärg-/mjälteaspirat, antikroppspåvisning odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat)
Plasmodium mikroskopi4(EDTA-blod) antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod)
 • Leukopeni/Trombocytopeni
Leishmania (visceral) mikroskopi av benmärg-/mjälteaspirat,antikroppspåvisning odling, PCR (EDTA-blod, benmärgaspirat)
Plasmodium mikroskopi4(EDTA-blod) PCR (EDTA-blod), antigenpåvisning, antikroppspåvisning
Hjärta
 • Myokardit/arytmi
Toxoplasma (immunsuppression) PCR, (EDTA-blod), antikroppspåvisning
Trichinella spp. (trikiner) antikroppspåvisning
Trypanosoma brucei rhodesiense mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspåvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspåvisning
 • Pulmonell hypertension
Schistosoma mansoni, S.japonicum antikroppspåvisning C & M
 • Megacardium/kardiomyopati
Trypanosoma cruzi antikroppspåvisning
Luftvägar
 • Fokala skador
Dirofilaria antikroppspåvisning
Echinococcus antikroppspåvisning
Entamoeba histolytica antikroppspåvisning PCR (abscessmaterial)
Paragonimus antikroppspåvisning påvisning av ägg (sputum)
 • Lunginfiltrat vid immunsuppresion
Cryptosporidium Z-N (sputum, BAL)
Microsporidia förstärkt Trikromfärgning (sputum, BAL)
Strongyloides mikroskopi (sputum, BAL), antikroppspåvisning
Toxoplasma PCR (sputum, BAL) antikroppspåvisning6
Lymfatiskt system
 • Kronisk lymfatisk skada
filaria (Wuchereria, Brugia) antikroppspåvisning direktmikroskopi(EDTA-blod)
 • Lymfadenopati
Leishmania mikroskopi, odling, PCR (lymfkörtelaspirat) antikroppspåvisning
Toxoplasma antikroppspåvisning PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat)
Trypanosoma brucei subarter mikroskopi5 (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) antikroppspåvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska)
Centralt nervsystem
 • Encefalopati/encefalit/meningoencephalit/meningit
Acanthamoeba odling, PCR (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi) mikroskopi (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi)
Angiostrongylus antikroppspåvisning
Balamuthia histologi (hjärnbiopsi) immunfärgning (hjärnbiopsi)
Gnathostoma antikroppspåvisning
Naegleria direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska) odling (cerebrospinal vätska, hjärnbiopsi)
Plasmodium mikroskopi4(EDTA-blod) antigenpåvisning, PCR (EDTA-blod)
Toxoplasma (immunsuppression) PCR (cerebrospinal vätska) antikroppspåvisning6
Trypanosoma brucei subarter direkt mikroskopi (cerebrospinal vätska), antikroppspåvisning
 • Fokala skador
Angiostrongylus antikroppspåvisning
cysticerkos antikroppspåvisning
Echinococcus antikroppspåvisning
Entamoeba histolytica antikroppspåvisning
Gnathostoma antikroppspåvisning
Microsporidia histologi, förstärkt Trikromfärgning, (hjärnbiopsi) PCR
migrerande nematoder (Toxocara , Loa loa) antikroppspåvisning
migrerande trematoder/ägg (Schistosoma , Paragonimus ) antikroppspåvisning C & M, urinmikroskopi
Toxoplasma (immunsuppression) PCR (cerebrospinal vätska) antikroppspåvisning6
Rörelseorgan
 • Muskler
cysticerkos antikroppspåvisning
Trichinella antikroppspåvisning
 • Ben, fokala/infiltrativa skador
Echinococcus granulosus, E. multilocularis antikroppspåvisning, mikroskopi (cystaspirat)
Hud
 • Sår
Acanthamoeba (immunsupprsssion) mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap)
Leishmania mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap)
fluglarver (myiasis) makroskopisk påvisning av larv
 • Akut inokulatiossår/chancre
T.brucei subarter mikroskopi av hudaspirat
T. cruzi mikroskopi av hudaspirat
 • Inflammation/svullnad/utslag/klåda
Anisakis antikroppspåvisning
filaria (Loa loa, Onchocerca, Mansonella streptocerca, M. perstans antikroppspåvisning blodmikroskopi, skin snip
fluglarver (myiasis) makroskopisk påvisning av larv
löss makroskopisk påvisning
Schistosoma japonicum, S.mansoni antikroppspåvisning
skabb mikroskopisk påvisning (hudskrap)
Toxocara antikroppspåvisning
Trichobilharzia klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund
 • Analklåda
Enterobius (springmask) mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask
 • Rörliga ömmande/icke ömmande knölar
cysticerkos antikroppspåvisning
Dirofilaria histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask antikroppspåvisning
Onchocerca mikroskopi (skin-snip) antikroppspåvisning
 • Knölar/plack/infiltrerad hud
Leishmania mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi)
 • Kutan larva migrans/larva currens
Fasciola hepatica C & M, antikroppspåvisning
Gnathostoma antikroppspåvisning
djurspecifika hakmaskar klinisk bild
Schistosoma C & M, urinmikroskopi, antikroppspåvisning
Strongyloides antikroppspåvisning, C & M anrikning av larver(feces)
Ögon
 • Korioretinit/subkonjunkt.förändring
Loa loa mikroskopi4 antikroppspåvisning
Mansonella perstans mikroskopi4 antikroppspåvisning
Toxocara antikroppspåvisning
Toxoplasma PCR (glaskropp, kammarvätska) antikroppspåvisning6
 • Fokala skador
cysticerkos antikroppspåvisning
Onchocerca antikroppspåvisning
 • Orbitala ödem
Gnathostoma antikroppspåvisning
Loa loa antikroppspåvisning
Trichinella antikroppspåvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5 (EDTA-blod) antikroppspåvisning
 • Keratit
Acanthamoeba odling (hornhinneskrap, biopsi) mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap)
Microsporidia förstärkt Trikromfärgning (hornhinneskrap) PCR


1 Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov)

2 Modifierad Ziehl-Neelsen färgning

3 Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov

4 Mikroskopi av tjock droppe och utstryk

5 Mikroskopi av tjock droppe och utstryk samt direktpreparat

6 Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion

Faktagranskning[redigera]

Följande personer har bidragit med kommentarer:

 • Ulf Törnebladh, inf. läkare, Enheten för Effekt och Säkerhet, Läkemedelsverket, Uppsala,
 • Jonas Bläckberg, inf. läkare, Lunds Universitetssjukhus,
 • Bo Claesson, inf. läkare, Infektionskliniken och Parasitlab, Bakt Lab Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,

samtliga medlemmar i Svenska läkaresällskapets Referensgrupp för parasitologi,

och

 • Urban Hellgren, inf. läkare, Infektionskliniken, KS Huddinge, Stockholm