Referensmetodik: infektioner i centrala nervsystemet

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till HuvudsidaReferensmetodik, Infektioner i centrala nervsystemet (CNS, 1997)

Referensdiagnostik: Infektioner i centrala nervsystemet

Innehållsförteckning[redigera]


ALLMÄN DEL[redigera]

CNS-infektioner, allmän bakgrund[redigera]

Epidemiologi[redigera]

Provtagning[redigera]

Laboratoriediagnostik[redigera]

SPECIELL DEL[redigera]

Bakterier[redigera]

Resistensbestämning[redigera]

Virus[redigera]

Svampar[redigera]

Parasiter[redigera]

Övriga agens[redigera]

BILAGOR[redigera]