Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till HuvudsidaReferensmetodik, Infektioner i centrala nervsystemet (CNS, 1997)

Referensdiagnostik: Infektioner i centrala nervsystemet

Innehållsförteckning


ALLMÄN DEL

CNS-infektioner, allmän bakgrund

Epidemiologi

Provtagning

Laboratoriediagnostik

SPECIELL DEL

Bakterier

Resistensbestämning

Virus

Svampar

Parasiter

Övriga agens

BILAGOR